Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

5. výzva

Výzva:

5. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Snížení rizik spojených s klimatickými změnami (784.69 kB)

Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti (439.51 kB)

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení (692.33 kB)

Seznam vybraných projektů

Podporováné aktivity:

  • Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Předpokládané termíny:

  • Datum vyhlášení výzvy:                 21. 12. 2018           
  • Datum zahájení příjmu žádostí:    21. 12. 2018
  • Datum ukončení příjmu žádostí:    31. 1. 2019

Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:        500.000,- Kč

Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:     7.368.421,- Kč

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Další povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny v samotné výzvě MAS Vyškovsko, z.s. a dále ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy IROP č. 69. (693.14 kB) Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech IROP (verze 1.2, platnost od 2. 11. 2018) IROP v kapitole: 3. 1. 4 Povinné přílohy k žádosti o podporu. Odkaz na pravidla viz. níže.

 

Odkaz na pravidla přo žadatele a příjemce:

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu: https://mseu.mssf.cz/. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.Postup pro podání žádosti do MS2014+ je k dipozici níže.

Zdůvodu jednotných pravidel pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů ze strany MAS byly zpracovány a ŘO IROP schváleny tzv.:

Interními postupy MAS Vyškovsko, z.s. - Integrovaný regionální operační program (IROP). (1.08 MB)

 

Seminář pro žadatele:

 

Pozvánky:

 

Zápisy z jednání:

Kontrolní listy:

Období

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat