• podporujeme místní rozvoj

    ZJISTĚTE VÍCE O NAŠICH AKTIVITÁCH

    Prohlédnout
  • zvyšování kvality života

    VZÁJEMNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ

    Naše cíle

IROP logo2

Projekt vedený pod názvem Přípravná fáze realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. je spolufinancován Evropskou unií. Projekt se sestává z přípravné fáze tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) r. 2015-2016, podání žádosti o dotaci vč. příloh a přípravy implementačních postupů k realzaci SCLLD r. 2016. V rámci projektu budou řešeny způsobilé výdaje pracovníků kanceláře MAS, kancelářské vybavení a potřeby, automobil, nájemné, propagační materiály, služby, občerstvení a cestovné.

Projekt vedený pod názvem Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší fázi přípravných a podpůrných činností, provozních činností, animaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje PRO Vyškovsko (SCLLD) a animace škol a školských zařízení. Projektem jsou řešeny způsobilé výdaje chodu kanceláře včetně pracovního týmu, jehož úkolem je zajištění úspěšné realizace SCLLD pro území působnosti MAS Vyškovsko, z.s.

Každá správná venkovská cesta je tvořena množstvím kamínků různé velikosti, tvaru a složení. Přes svoji jednotlivou různorodost však vcelku, pohromadě, v určité definované struktuře, tvoří jednotný smysluplný celek. 

Čím je tento celek lépe navržen, tím je kvalitnější a poskytuje lepší službu všem, kteří tohoto celku využívají. Je zvláštní, že cesty, aby byly pevné, potřebují nejen velké kameny, ale i kameny malé, aby se dokázaly pevně spojit. Potřebují se navzájem.

Aktuality

02.04.2014 - Fotosoutěž MAS Společná cesta z projektu Společně jsme na koni

MAS Společná cesta, o.s. ve spolupráci s MAS Hříběcí hory a MAS Malohont vyhlašují fotografickou soutěž z projektu Společně jsme na koni realizovaného z Programu rozvoje venkova osy IV.2.1. Bližší podmínky soutěže budou zveřejněny na www stránkách jednotlivých MAS.

07.03.2014 - Seznam vybraných žádostí v 10. výzvě MAS Společná cesta, o.s.

Místní akční skupina Společná cesta, o.s. vybrala v 10. kole příjmu žádostí 10 projektů k podpoře z Programu rozvoje venkova osy IV. Leader. Alokované prostředky po přepočtu vratek z projektů dostačovaly na všechny přijaté žádosti o dotaci.

27.02.2014 - Divadelní představení OSKAR

Zveme Vás na další z divadelních představení v našem regionu, které se koná v sobotu 8.3.2014 v Brankovicích. Divadelní představení Oskar Vám přijede zahrát divadelní soubor ODO Opatov z Podhorácka. Přijďte s námi strávit krásný sobotní podvečer.

23.11.2016 - Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru

Dne 23. 11. 2016 se MAS Vyškovsko zúčastnila konference s názvem Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru, která se konala v příjemném prostředí Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem. Konference byla zaměřena na seznámí a shrnutí dosavadních postupů a informací ke strategickému plánování. Více o tomto setkání včetně prezentací naleznete zde.

Informace o průběhu hodnocení SCLLD

Dne 3. 6. 2016 byla ze strany MAS Vyškovsko, z.s. podána žádost o podporu registrovaná pod názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko. Dne 9. 11. 2016 obdržela MAS interní depeši s informací, že žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. V současné době se žádost nachází ve fázi věcného hodnocení, kterou vykonávají řídící orgány. Lhůta pro věcné hodnocení je 30 pracovních dnů a počíná běžet od následujícího pracovního dne, kdy žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Výsledek prvního kola věcného hodnocení (celkem 3.kola věcného hodnocení) by měl být znám 21. 12. 2016. Národní síť MAS zveřejnila informace o průběhu hodnocení ostatních SCLLD (48. týden), které naleznete zde.

OFICIÁLNÍ INFORMACE

 

MAS Vyškovsko Dotace

Dotace

Základní nástroj pro dosažení všech našich cílů.

MAS Vyškovsko Projekty

Projekty

Rozvojové projekty subjektů působících na jejich území.

MAS Vyškovsko Partneři

Partneři

Vzájemná spolupráce a kooperace mezi subjekty. 

MAS Vyškovsko Zpravodaje

Zpravodaje

Nové informace o činnosti občanského sdružení.

Kontaktujte nás

Zůstaňte s námi ve spojení.
Sledujte nás a získejte nejnovější informace.