Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Ostatní projekty

Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s.

Datum: 25. 10. 2017

Dne 24. 9. 2017 byl MAS Vyškovskem, z.s. podán projekt vedený pod názvem Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. Projekt řeší fázi přípravných a podpůrných činností, provozních činností, animaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje PRO Vyškovsko (SCLLD) a animace škol a školských zařízení.

20.09.2012 - Chov ovcí v systému trvale udržitelného zemědělství

Datum: 20. 9. 2012

Pozvánka na vzdělávací akci k projektu Šetrné hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000

11.05.2011 - Vzdělávací akce - Drobné sakrální památky jižní Moravy a tvorba pěších tras, venkovských muzeí a dalších produktů venkovského cestovního ruchu

Datum: 11. 5. 2011

Dne 5.-6.května 2011 se ve školícím středisku v Rostěnicích uskutečnila vzdělávací akce pod názvem Drobné sakrální památky jižní Moravy a tvorba pěších tras, venkovských muzeí a dalších produktů venkovského cestovního ruchu.

01.12.2008 - Kdo za to může

Datum: 1. 12. 2008

Projekt ,,Kdo za to může - kompletní vzdělávání pro přípravu a realizaci projektů z PRV" bude probíhat v roce 2008 na základě partnerské smlouvy s MAS Partnerství Moštěnka.

31.05.2008 - Příprava projektů MAS

Datum: 31. 5. 2008

Na přípravu projektů z programů financovaných EU získala MAS Společná cesta podporu z JMK na projekt do Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-Slovenská republika.

30.05.2008 - Oživení tradic a kultury

Datum: 30. 5. 2008

MAS Společná cesta společně s partnerem projektu obcí Pruské ze Slovenské republiky podala žádost do Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-Slovenská republika pod názvem ,,Oživení tradic a kultury".

31.03.2008 - Víme, co chceme

Datum: 31. 3. 2008

V období 2. 1. 2007 - 31. 3. 2008 byl realizován vzdělávací projektu v rámci OP RLZ 4.1 s názvem ,,Víme co chceme - odborné vzdělávání obecních zastupitelstev Vyškovska".

31.05.2007 - Grantík SO Větrník

Datum: 31. 5. 2007

V roce 2007 bylo možné přímo finančně podpořit aktivity neziskového sektoru díky podpoře z dotačního titulu Jihomoravského kraje.

31.03.2007 - Minulostí k budoucnosti

Datum: 31. 3. 2007

V roce 2007 byl úspěšně dokončen projetk ,,Minulostí k budoucnosti" realizovaný z programu INTERREG III.A, který se zabýval přírodními materiály v regionální stavební kultuře.

01.01.2007 - Ekologická osvěta

Datum: 1. 1. 2007

Spoluprací s NNO Manner o.s. se podařilo zahájit ekologickou osvětu v regionu a vysázet přes 130 stromků.

31.12.2006 - PREPARE Gathering

Datum: 31. 12. 2006

MAS Společná cesta se účastnila projektu ,,Příprava evropského setkání PREPARE Gathering and the Traveling workshop 2006 Česká republika", ...

30.06.2006 - Bez práce nejsou koláče

Datum: 30. 6. 2006

V červnu roku 2006 byl zdárně ukončen první ,,evropský" projekt z oblasti lidských zdrojů z programu EU PHARE RLZ s názvem ,,Bez práce nejsou koláče". Jeho výsledkem je 20 nově zaměstnaných osob z celkového počtu 28 rekvalifikovaných.

01.01.2006 - Osvojování

Datum: 1. 1. 2006

V průběhu roku 2006 proběhly v regionu MAS akce nazvané ,,Kulaté stoly". Celkem ve 12 spádových obcích byly zjišťovány potřeby a možnosti rozvoje našeho venkova, potřebné ke tvorbě strategií.

Aktivity a projekty MAS

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat