Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Metoda CLLD

IROP_logo2Metodou LEADER se rozumí metoda užívaná v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Akronymum LEADER pochází z francouzského "Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale" - Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku.  Od roku 1991 je považován za nejefektivnější nástroj podpory venkova, který je dnes realizován na většině území evropského venkova.  

 

Dne 3. 6. 2016 byla ze strany MAS Vyškovsko, z.s. podána žádost o podporu vedená pod názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko, která v současné době prochází věcným hodnocením. Dne 31. 8. 2016 byla podána žádost o podporu na režijní výdaje organizace vedená pod názvem Režijní výdaje MAS Vyškovsko, z.s. - první etapa, zaregistrovaná pod registračním č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001892. Zde byl vydán právní akt který nabyl účinosti dne 20. 3. 2017.  

 

Informace o metodě LEADER a jejich principech:

  • LEADER se opírá o přístup „zdola nahoru“. Tzn., že nejvyšší hodnotu mají ty aktivity, které lidé žijící ve vymezeném území společně určí za prioritu, kterou společným úsilím realizují. Principem je tedy propojení lidských a jiných kapacit daného území, vytvoření společné strategie a společné rozhodování,
  • LEADER byl vytvořen jako metoda podpory místního partnerství a dlouhodobého rozvoje potenciálu venkova. Podstatné je partnerství a spolupráce v regionu, na níž se podílejí jak samosprávy, tak podnikatelé a neziskové organizace,
  • LEADER podporuje uplatňování integrovaných, místních a specificky zaměřených strategií trvale udržitelného rozvoje,
  • LEADER podporuje spolupráci a výměnu zkušeností mezi regiony,
  • LEADER vytváří inovativní přístupy a usiluje o zlepšování kvality života a místní produkce novými způsoby,
  • LEADER zahrnuje společné projekty a vytváření sítí. 

Období

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat