Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Operační program Zaměstnanost +

Informace k OPZ+

Informace k podpoře v rámci OPZ+ (verze březen 2021) (547.23 kB)

Místní analýza

Na území MAS Vyškovsko, z.s. probíhala místní analýza území v rámci plánovaného zapojení se do OPZ+ od roku 2021. Probíhala setkání se starosty či jinými aktéry v místních samosprávách.

1) Proběhlo setkání s obcemi a dalšími aktéry z území MAS:

 • Snovídky, Bohaté Málkovice, Bohdalice-Pavlovice, Nesovice (v rámci Informačního setkání dne 4. 11. 2021 - "Informace k novému programovému období 2021-2027");
 • Milonice, Nevojice, Letonice (v rámci Informačního setkání dne 11. 11. 2021 - "Informace k novému programovému období 2021-2027");
 • Kučerov, Kozlany, Hoštice, Dražovice, Hlubočany (v rámci Informačního setkání dne 15. 11. 2021 - "Informace k novému programovému období 2021-2027");
 • Habrovany, Podbřežice (v rámci Informačního setkání dne 23. 11. 2021 - "Informace k novému programovému období 2021-2027");
 • Tučapy, Komořany, město Rousínov (v rámci Informačního setkání dne 24. 11. 2021 - "Informace k novému programovému období 2021-2027");
 • Brankovice, Hvězdlice, Chvalkovice, Milonice, Nemochovice, Nemotice, Snovídky, Uhřice (v rámci zasedání Valné hromady Svazku obcí Mezihoří dne 30. 11. 2021);
 • Město Vyškov (v rámci Informačního setkání dne 7. 2. 2022 - "Informace k novému programovému období 2021-2027");
 • v průběhu května-července roku  2022 proběhlo setkání s organizacemi:
 • Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově;
 • Terénní programy na Vyškovsku, Společnost podané ruce
 • Městká knihovna Rousínov (s knihovnicemi i vedoucí odboru školství a kultury);
 • Klub maminec Pohádka (MC Pohádka) - Rousínov;
 • Usedlost Dobročkovice;
 • Místní knihovna Moravské Prusy;
 • SOŠ a SOU Vyškov;
 • Městský úřad Vyškov (s 1. místostarostkou a odborem sociálních věcí a zdravotnictví);
 • Piafa Vyškov, z.ú.;
 • Procyon Letonice;
 • IQ Roma servis, z.s.

Aktérům byly dodány podklady o OPZ+: Informační setkání OPZ+ (418.82 kB)prezentace (918.48 kB). Prezenční listiny z těchto setkání jsou dostupné zde.

2) Dále bylo o OPZ+ také průběžně informováno na zasedáních povinných orgánů MAS, a to na:

 • Zasedání Programového výboru - 25. 11. 2021;
 • Zasedání Programového výboru - 3. 3. 2022 (fotodokumentace (697.1 kB) - členové PV prioritizovali oblasti, jež je důležité v rámci OPZ+ řešit);
 • Zasedání Programového výboru - 14. 4. 2022;
 • Zasedání Výroční členské schůze - 13. 6. 2022.

Zápisy ze zasedání je možné nalézt zde.

3) 16. 3. 2022 proběhlo Informační setkání organizací z území MAS v rámci přípravy Akčního plánu OPZ+.

V rámci výše uvedených setkání bylo zjištěno, že nejen na území MAS Vyškovsko, z.s. mají lidé problém s finanční gramotností, což mnohdy vede k jejich zadluženosti, jelikož neumějí adekvátně hospodařit s penězi. Problém zadluženosti ovšem není dán pouze nesprávnou finanční gramotností, ale také nepředvídatelnými životními situacemi (onemocnění, ztráta zaměstnání, smrt blízké osoby, onemocnění blízké osoby, přílišná důvěřivost, a to nejen tzv "šmejdům" aj.). Je tedy vhodné na území MAS podpořit nejlépe bezplatné dluhové poradenství, které pro zadlužené osoby nebude další finanční zátěží. Dále bylo téměř v každé navštívené obci zmíněno, že je opomíjena seniorská složka obyvatelstva. Senioři jsou často sociálně izolováni, což má na ně neblahý vliv jak z psychického, tak zdravotního hlediska. Častokrát se však jedná o zdravé jedince, kteří pak v důsledku sociální izolovanosti strádají. Vyvstala tak potřeba popořit mezigenerační aktivity, v rámci kterých by se mohla setkávat mladší i starší generace a předávat si tak navzájem zkušenosti. Zároveň by měly být na území podpořeny také ohrožené rodiny s dětmi, a to ať už z hlediska doučování nebo posílení rodičovských kompetencí. Nedostatečné rodičovské kompetence a nedostatečná podpora ohrožených rodin spěje například k předčasnému odchodu ze vzdělávání dětí, nevymanění se ze sociálního vyloučení nebo i k sociálně patologickým jevům apod.

Výběr partnera s finančním příspěvkem

Výběr partnera s finančním příspevkem probíhal na základě hodnocení kritérií stanovených MAS. Po bodovém hodnocení byly výsledky zaslány ke schválení rozhodovacímu orgánu MAS (Programovému výboru) formou per rollam.

Období

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat