Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Místní akční plán (MAP)

Logo_OP_VVV

Místní akční plán

Místní akční plán je souhrnný dokument zahrnující několik částí. Obsahuje analytickou část, strategický rámec MAP a akční plán MAP. MAP je dokument, který je vytvářen s nejvyšší možnou mírou zapojení cílových skupin a dalších aktérů ve vzdělávání s ohledem na data a výstupy dotazníků a vlastních šetření. Má jasně definovanou vizi, priority a cíle rozvoje vzdělávání.

MAP je spolufinancován Evropskou unií a jednotlivé projekty byly podpořeny z výzev OP VVV. První dvě výzvy umožnily v území zpracovat a realizovat naplánované aktivity spolupráce a podpořit školy v jejich rozvoji i prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a společných setkání ředitelů a zřizovatelů. Třetí výzva, kam byl podán projekt MAP III, je koncipována tak, aby nedošlo k přerušení vytvořených partnerství a spolupráce a aby mohlo společné strategické plánování pokračovat. Primárním cílem této výzvy je podpořit fungující realizační týmy v přechodném období, než bude zahájena realizace Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) připravovaného pro programové období 2021–2027, kde dle avizovaných výzev bude možné podpořit navazující projekt MAP IV.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Hlavním přínosem je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na lokální úrovni.


Místní akční plán byl doposud realizován v níže uvedených etapách:

MAP rozvoje školství v SO ORP Vyškov

Název projektu: Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov
Zkrácený název projektu: MAP rozvoje školství v SO ORP Vyškov
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000711
Realizace: 1.6.2016–31.12.2017
 

MAP rozvoje školství II MAS Vyškovsko

Název projektu: Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko
Zkrácený název projektu: MAP rozvoje školství II MAS Vyškovsko
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009086
Realizace: 1.1.2018–31.12.2021
 

MAP III Vyškovsko

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v SO ORP Vyškov
Zkrácený název projektu: MAP III Vyškovsko
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020415
Realizace: 1.1.2022–30.11.2023

 

MAP IV Vyškovsko

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v SO ORP Vyškov
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008148
Realizace: 1. 12. 2023 - 31. 12. 2025

více zde

Facebook MAP IV

 

Aktivity a projekty MAS

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat