Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

CLLD 2014-2020

logo irop

Název projektu: Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s.
Zkrácený název projektu: Režijní výdaje MAS Vyškovsko, z.s. 

Popis projektu: Projekt se sestává z fáze přípravných a podpůrných činností, provozních činností, animace strategii komunitně vedeného místního rozvoje PRO Vyškovsko (SCLLD) a animace škol a školských zařízení. V realizaci SCLLD v rámci projektu budou řešeny způsobilé výdaje jako jsou osobní náklady pracovníků MAS, režijní výdaje, cestovné, pořízení materiálu, pořízení majetku, služby a publicita. 

Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění a úspěšná realizace SCLLD pro území působnosti MAS Vyškovsko, z.s.

Výsledkem projektu je naplňování cílů SCLLD pro územní působnost MAS Vyškovsko, z.s.

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006438
Realizace: 1.1.2017–31.12.2023.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Období

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat