Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Výsadba stromů

 

Projekt se spolufinancován Jihomoravským krajem.

Název projektu: Následná péče o zeleň v katastru obce Rostěnice-Zvonovice

V roce 2023 jsme  za finanční spoluúčasti Jihomoravského kraje realizovali výsadbu převážně ovocných dřevin v katastru obce Rostěnice-Zvonovice. Cílem akce byla spolupráce mezi soukromými subjekty, obcí a MAS na vzniku dvou nových alejí v katastrálním území Zvonovice (okres Vyškov). Mezi subjekty byly základě společného jednání rozděleny aktivity v podobě provedení výsadby, zajištění materiálu pro následnou péči, zajištění sadebního materiálu až po zajištění pravidelné zálivky. Aleje přispějí ke zvýšení biologické rozmanitosti v krajině, vytvoří nový životní prostor pro živočichy a zdroj potravy, zvýší protierozní schopnost půdy v místě, zpestří krajinný ráz místa. Cílem projektu byla i kooperace různých subjektů se společným zájmem v podobě péče o krajinu a adaptaci na změnu klimatu, jako reprezentace společných aktivit a hledání možností pro další projekty.

Výsledkem akce byl vznik aleje na pozemku k. ú. Zvonovice p.č. 657, složené s ovocných druhů dřevin (třešeň, jabloň, slivoň, hrušeň,…). Výsadba byla provedena 25. 11. 2023. Při výsadbě byl do výkopové jámy zapraven hydrogel, stromy byly upevněny ke kůlům a opatřeny chráničkami proti okusu. Následně proběhla zálivka a posléze i instalace zavlažovacích vaků. O další následnou péči a zálivku se postarají další subjekty. Konkrétně se do akce zapojila i obec Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice a.s. a dobrovolníci z řad veřejnosti.

zeleň

 

Aktivity a projekty MAS

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat