Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

1. výzva

1. výzva

1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - OP TAK Typ: PDF dokument, Velikost: 762.68 kB Typ: PDF dokument, Velikost: 762.12 kB

Harmonogram MAS - OP TAK Typ: XLSX dokument, Velikost: 93.48 kB

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci na MAS:

1. Osnova podnikatelského záměru Technologie pro MAS Typ: DOCX dokument, Velikost: 771.54 kB

2. Plná moc - pokud za žadatele podává pověřená osoba Typ: DOCX dokument, Velikost: 134.13 kB

3. Čestné prohlášení o plátcovstvcí daně z příjmu Typ: DOCX dokument, Velikost: 115.84 kB

4. Čestné prohlášen o velikosti podniku Typ: DOCX dokument, Velikost: 117.07 kB

5. Čestné prohlášení k de minimis Typ: DOCX dokument, Velikost: 119.6 kB

6. Formulář prověření zásady DNHS - významně nepoškozovat Typ: PDF dokument, Velikost: 448.98 kB

7.  Dvě indikativní cenové cenové nabídky ke každé pořizované položce, vyjma nepřímých nákladů

8. Další přílohy dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru ( např. certifikát, atd. ...)

Termín:

  • datum vyhlášení výzvy: 25. 3. 2024 
  • datum zahájení příjmu žádostí: 25. 3. 2024 (12:00 hod.)
  • datum ukončení příjmu žádostí: 15. 5. 2024 (12:00 hod.)

Výše CZV:

  • Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 250 000 Kč
  • Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 140 000 Kč

Míra podpory

  • Výše poskytnuté dotace 50 %
  • Vlastní zdroje žadatele 50 %

Seminář pro žadatele:

  • 4. 4. 2024 od 10:00 hod. v prostorách OÚ Rostěnice-Zvonovice

Prezentace ze semináře Typ: PDF dokument, Velikost: 9.51 MB

Hodnocení:

Kontrolní list administrativní fáze Typ: DOCX dokument, Velikost: 114.11 kB

Kontrolní list věcné fáze Typ: XLSX dokument, Velikost: 108.22 kB

Kontrolní list posouzení shody záměru s žádostí Typ: DOCX dokument, Velikost: 227.46 kB

Interní postupy MAS Vyškovsko, z.s. programový rámec OP TAK Typ: PDF dokument, Velikost: 737.35 kB

 

Přílohy Interních postupů:

1. Etický kodex Typ: DOCX dokument, Velikost: 122.76 kB

2. Žádost o přezkum Typ: DOCX dokument, Velikost: 119.83 kB

3. Vzdání se práva na přezkum Typ: DOCX dokument, Velikost: 118.67 kB

4. Stížnost Typ: DOCX dokument, Velikost: 125.3 kB

5. Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií Typ: DOCX dokument, Velikost: 1.01 MB

6. Vyjádření MAS k ŽOZ Typ: DOCX dokument, Velikost: 122.72 kB

7. Záznam k realizaci projektu Typ: DOCX dokument, Velikost: 122 kB

8. Záznam k realizaci výzvy MAS

9. Plná moc Typ: DOCX dokument, Velikost: 134.41 kB

10. Osnova podnikatelského plánu Typ: DOCX dokument, Velikost: 756.97 kB

 

Nadřazená výzva řídícího orgánu OP TAK

Text výzvy_Technologie pro MAS_CLLD_výzva I.

Příloha č. 1. Model hodnocení Typ: PDF dokument, Velikost: 419.1 kB

Příloha č. 2. Vymezení způsobilých výdajů Typ: PDF dokument, Velikost: 414.17 kB

Příloha č. 4. Pravidla pro žadatele a příjemce Typ: PDF dokument, Velikost: 490.29 kB

Příloha č. 6. Nepodporované kategorie CZ NACE Typ: PDF dokument, Velikost: 383.93 kB

Příloha č. 7. Formulář posouzení zásady významně nepoškozovat Typ: PDF dokument, Velikost: 448.98 kB

 

 

 

 

 

Období

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat