Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Organizační struktura MAP

Administrativní tým

Vedoucí projektu - zastupuje projekt navenek, zodpovídá za řízení rizik projektu, hodnocení jeho průběhu (evaluace), příprava zpráv o realizaci, naplňování indikátorů. Projekt řídí a monitoruje z hlediska plnění cílů, předpisů a metodik, účastní se prac. schůzek. 

Administrátor - zodpovídá za věcnou správnost administrativy projektu, např. za vedení operativní evidence, administraci případných změn, vedení provozní korespondence, adresářů, věcnou přípravu zpráv o realizaci, uchovávání materiálů a dokumentace k projektu, dodržování pravidel publicity.

Finanční manažer - má odpovědnost za finanční správnost a platby. Má dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu projektu, kontroluje a připravuje podklady pro žádosti o platbu, zpracovává žádosti o platbu, připravuje podklady pro finanční části zpráv o realizaci, účastní se kontrol.

Odborný tým

Odborní koordinátoři - vytvářejí podmínky pro spolupráci s aktéry, vykonávají pro projekt klíčové odborné činnosti, komunikují s lokálními partnery. Na základě podnětů z jednotlivých setkání tvoří dílčí části MAP po konzultaci s odborným garantem Pracovní skupiny a Řídícím výborem. Zajišťují materiály pro Pracovní skupiny a Řídící výbor, spolupracují při relevantních aktivitách s odborným garantem, vyhodnocují realizované aktivity MAP, předávají podklady manažerovi projektu pro monitoring a evaluaci.

Odborný garant - spolupracuje s Odbornými koordinátory na získávání podnětů z území a přispívá k propojenosti mezi potřebami území a výsledným Akčním plánem.

Ostatní odborní pracovníci - jde o specialisty na danou oblast tzv. odborné experty Pracovních skupin MAP, kteří se účastní setkávání k dané problematice a přednášejí návrhy.

Lektor/specialista - jsou zapojeni do vzdělávacích aktivit.

Řídící výbor:

je hlavní pracovní orgán partnerství MAP tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujícících oblast vzdělávání na území MAP. V čele Řídícího výboru je předseda (viz. sekce Řídící výbor).

Pracovní skupiny:

primárním úkolem těchto skupin je připomínování a revize návrhů jednotlivých částí MAP z odborného hlediska, diskuze nad dílčími výsledky, předkládají návrhy na základě svých zkušeností a poznatků, podávají návrhy a připomínky k předkládaným materiálům (viz. sekce Pracovní skupiny).

Organizacni_struktura

Aktivity a projekty MAS

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat