• Home
images/Dokumenty_2021/IROP_logo2.jpg

Pozvánka pro žadatele na seminář MAS Vyškovsko, z.s. v rámci Operačního programu Zaměstnanost

MAS Vyškovsko, z.s. si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář k

1. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Sociální služby,

2. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Komunitní sociální práce a komunitní centra,

3. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálního začleňování.

Seminář se bude konat v úterý dne 20 2. 2018 od 09:00 hod. v prostorách Obecního úřadu v Rostěnicích109.

Zdůvodu zajištění občerstvení je nutná registrace na emial: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději do pátku  16. 2. 2018 do 12:00 hod.

Za pochopení děkujeme.

Pozvánku včetně programu naleznete zde. 

2. a 3. Výzva MAS Vyškovsko, z.s.

Místní akční skupina MAS Vyškovsko, z.s. vyhlásila dne 29. 1. 2018 v rámci plnění SCLLD "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015 - 2023 PRO Vyškovsko" z Operačního programu Zaměstnanost

2. Výzvu MAS Vyškovsko, z.s. - Komunitní sociální práce a komunitní centra

3. Výzvu MAS Vyškovsko, z.s. - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálního začleňování.

Podrobný popis podporovaných aktivit nalezenete v přílohách dané výzvy.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:       01. 03. 2018, od 09:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:     30. 03. 2018, do 12:00 hod.

Uvedená data platí pro obě výzvy.

Bližší informace k 2. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Komunitní sociální práce a komunitní centra včetně pravidel a příloh naleznete na tomto odkaze: http://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/2-vyzva-mas-vyskovsko-z-s-komunitni-socialni-prace-a-komunitni-centra

 Bližší informace k 3. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálního začleňování: http://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/3-vyzva-mas-vyskovsko-z-s-programy-a-cinnosti-v-ramci-socialniho-zaclenovani-nad-ramec-mimo-rezim-zakona-c-108-2006-sb

 

 

1. Výzva MAS Vyškovsko, z. s. - Sociální služby

Místní akční skupina MAS Vyškovsko, z.s. vyhlásila dne 5. 12. 2017 v rámci plnění SCLLD "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015 - 2023 PRO Vyškovsko" z Operačního programu Zaměstnanost 1. Výzvu MAS Vyškovsko, z.s. - sociální služby.  Výzva je zaměřena na podporu sociálních služeb. 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:       01. 03. 2018, od 09:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:     30. 03. 2018, do 12:00 hod.

Bližší informace k výzvě včetně pravidel a příloh naleznete zde.

Možné záměry lze konzultovat s manažery MAS.

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v prostředí IS KP14+.

Výsadba ovocných stromků ZŠ ROSTĚNICE-ZVONOVICE

Dne 16.11.2017 proběhla v areálu ZŠ ROSTĚNICE-ZVONOVICE výsadba ovocných stromků a to v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov". Jednalo se výsadbu staré odrůdy meruňky (Velkopavlovická) a staré odrůdy hrušně (Williamsova). Odborný výklad lektorky, vtáhl děti do diskuse na téma, jak správně stromky sázet a jak se o ně následně starat. Po seznámení s pracovním postupem, děti za asistence lektorky sami stromky zasadily. Pracovitost a horlivost dětí při výsadbě jistě přinese sladké ovoce. Fotografie z akce jsou k dispozici zde.

Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko

MAS Vyškovsko, z.s. tímto oznamuje,  že žádost o podporu strategie č. CLLD_16_02_019 vedená pod názvem "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko" splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídících orgánů a je způsobilá pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 
 
V návaznosti na výše uvedené jsou vydány ze strany jednotlivých Řídících orgánů (IROP, PRV) tzv. Akceptační dopisy, které jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách v záložce
      • Leader/CLLD
      • CLLD 2014-2020
      • Schválená verze SCLLD 2014-2020. 
V současné době chybí vydání posledního Akceptačního dopisu ze strany Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost, který bude po obdržení taktéž zveřejněn.
 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na podpoře naší organizace a těšíme se na další splupráci při realizaci stanovených cílů ve Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).