• Home
images/Dokumenty_2021/IROP_logo2.jpg

Plánované semináře k 5. Výzvě PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Plánované semináře k 5. Výzvě PRV MAS Vyškovsko, z.s.

S ohledem na vyhlášenou 5. Výzvu PRV MAS Vyškovsko, z.s. týkající se Fiche 4 Podpora podnikání a Fiche 18 Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven pro Vás připravujeme následující semináře:

  • dne 20. 1. 2022 od 14:00 hod. - Příprava projektu k 5. Výzvě PRV MAS Vyškovsko, z.s.,
  • dne 8. 2. 2022 od 15:00 hod. - Cenový marketing dle Příručky pro zadávání zakázek PRV - nejčastější chyby,
  • dne 1. 3. 2022 od 15:00 hod. - Žádost o platbu k podpoře z PRV.

Místo konání seminářů: Mikroregionální školící středisko Rostěnice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov

S ohledem na epidemiologickou situaci mohou být plánované semináře nahrazeny online webináři či individuálními konzultacemi. O této informaci budeme přilášené včas informovat!

V případě zájmu o některý ze seminářů se zaregistrujte přes následující formulář: Přihlašovací formulář - semináře

5. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Místní akční skupina MAS Vyškovsko, z.s.
vyhlašuje výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

5. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko
Fiche: F4 Podpora podnikání - 1 664 607 Kč, F18 Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení knihoven - 2 500 000 Kč

Termín vyhlášení výzvy:
5. 1. 2022
Termín příjmu žádostí: od 5. 1. 2022 do 28. 2. 2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 
Podání žádosti o dotaci přes Portál farmáře není omezen na konkrétní hodinu – žadatel může podávat žádosti o dotaci až do půlnoci daného dne, po 18 hodině ale SZIF negarantuje funkčnost Portálu farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 28. 4. 2022
Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí a středu v době od 9.00 hod. do 15.00 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Renata Jaklová, manažerka MAS
Ing. Lucie Taušová, projektová manažerka MAS Vyškovsko, z.s.
Rostěnice 109, 682 01 Vyškov
Tel: 725 137 765
Web: www.masvyskovsko.cz
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací o 5. Výzvě PRV MAS Vyškovsko, z.s.