Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

1. výzva

MAS Vyškovsko, z.s.

tímto vyhlašuje výzvu pro sběr projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 

Záměry je možné podávat pouze v následujících opatřeních:

 • 1.1.1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
 • 1.1.3. Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
 • 1.1.4. Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu
 • 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Bližší specifikace podporovaných projektů je uvedena v Návrhu kritérií pro výběr projektů CLLD v OPŽP. (157.15 kB)

Termín a způsob odeslání:

 • Pokud záměr máte v jisté fázi připravenosti, vyplňte prosím přiložený soubor (výpočet bodů projektových záměrů (12.56 kB)).
 • Příslušnou tabulku nám zašlete nejpozději do 10. 11. 2023 na mailovou adresu: masvyskovsko@seznam.cz
 • Do konce listopadu bude probíhat sběr záměrů z celého území JMK.
 • Záměry budou následně poslány řídícímu orgánu OP ŽP.

Samotná výzva na čerpání dotace z OP ŽP bude vyhlášena v 1. čtvrtletí roku 2024.

V případě, kdy nebude za naši organizaci MAS Vyškovsko, z.s. předložen relevantní projekt, odpadá našemu území možnost se iniciovat v tomto operačním programu.

Podklady potřebné k podání projektu do výzvy CLLD OPŽP:

 • PENB - průkaz energetické náročnosti budovy, a to jak před provedením opatření, tak výpočet po provedení opatření). Tyto dvě výsledné hodnoty se zapisují do bodovací tabulky a úspora by měla být větší než 30 %. Oba PENB se dokládají k žádosti jako podklad pro kontrolu. PENB počítá energetický expert a pro výpočet je nutná základní projektová dokumentace projektu, vše podle vzoru a pravidel 38. výzvy OPŽP)
 • náklady - rozpočet projektu, pro jeho sestavení je nutná základní projektová dokumentace, podle vzoru a pravidel 38. výzvy OPŽP
 • projektová studie, podle vzoru a pravidel 38. výzvy OPŽP

Alokace:

 • Předložené projekty se kompletují za Jihomoravský kraj, který má celkovou alokaci na dané území přes 48 mil. Kč.
 • Navýšení míry dotace bylo rozděleno do 3. pásem míry podpory podle počtu realizovaných doplňkových opatření:
 • 1.pásmo - bez navýšení, koeficient 1 (pro projekty, které pouze naplní požadovanou míru úspor energie a pouze 1-2 doplňkové opatření)
 • 2. pásmo - s nízkým navýšením, koeficient 1,35 (pro projekty, které realizují 3-5 doplňková opatření)
 • 3.pásmo - s vyšším navýšením, koeficient 1,70 (pro projekty, které realizují 6-8 doplňkových opatření)

Koeficientem bude vynásobena základní výše jednotkové dotace, jak je uvedena v dokumentaci 38. výzvy OPŽP.

Přílohy:

Obecná kritéria přijatelnosti projektů: https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/ 

Období

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat