Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

7. výzva

Výzva:

7. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení II. (AKTUÁLNÍ)  (843.65 kB)

7. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení II. (archiv) (821.13 kB)

Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti (78.14 kB)

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení (17.65 kB)

Seznam vybraných projektů

Podporováné aktivity:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
  • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Termín:

  • Datum vyhlášení výzvy: 8. 2. 2020
  • Datum zahájení příjmu žádostí: 8. 2. 2020
  • Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2020

Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:        500.000,- Kč

Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:    9.289.499,71 Kč

  

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Další povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny v samotné výzvě MAS Vyškovsko, z.s. a dále ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy IROP č. 68. (867.47 kB) Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech IROP v kapitole: Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - 3.1.4, Aktivita Infrastruktura základních škol - 3.2.4, Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odobrných škol - 3.3.4, Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - 3.4.4. Odkaz na pravidla viz. níže.

 

 

Odkaz na pravidla přo žadatele a příjemce:

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu: https://mseu.mssf.cz/. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.Postup pro podání žádosti do MS2014+ je k dipozici níže.

Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP, který je k dispozici zde. (2.53 MB) Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP. Dokument je zveřejněn na www.uzemnidimenze.cz. Hodnocení se provádí na základě MAP platného v době ukončení kolové podvýzvy MAS.

Zdůvodu jednotných pravidel pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů ze strany MAS byly zpracovány a ŘO IROP schváleny tzv.:

Interními postupy MAS Vyškovsko, z.s. - Integrovaný regionální operační program (IROP). (1.08 MB)

 

Seminář pro žadatele:

Pozvánky:

Zápisy z jednání:

 

Kontrolní list:

Období

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat