Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

3. výzva

Výzva:

3. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury  (aktuální) (1.07 MB)

3. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury (archiv) (1.06 MB)

Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti (462.47 kB)

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení (640.3 kB)

Seznam vybraných projektů:

Seminář pro žadatele:

Podporováné aktivity:

  • Rozvoj sociálních služeb
  • Rozvoj komunitních center

Předpokládané termíny:

  • Datum vyhlášení výzvy:                  17. 05. 2019 (od 18:00 hod.)
  • Datum zahájení příjmu žádostí:    17. 05. 2019 (od 18:00 hod.)
  • Datum ukončení příjmu žádostí:   17. 07. 2019 (do 12:00 hod.)

Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:        500.000,- Kč

Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:     3.000.000,- Kč

Povinné přílohy k žádosti o dotaci - pro Aktivutu "Rozvoj sociálních služeb"

Povinné přílohy k žádosti o dotaci - pro Aktivutu "Rozvoj komunitnch center"

Další povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny v samotné výzvě MAS Vyškovsko, z.s. a dále ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy IROP č. 62. (897.21 kB)  Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech IROP (verze 1.2, platnost od 29. 6. 2018) v kapitole Aktivita "Rozvoj sociálních služeb" - 3.2.3 Povinné přílohy k žádosti a v kapitole Aktivita "Rozvoj komunitních center" - 3.3.3. Povinné přílohy k žádosti. Odkaz na pravidla viz. níže.

 

Odkaz na pravidla přo žadatele a příjemce:

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu: https://mseu.mssf.cz/. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.Postup pro podání žádosti do MS2014+ je k dipozici níže.

Zdůvodu jednotných pravidel pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů ze strany MAS byly zpracovány a ŘO IROP schváleny tzv.:

Interními postupy MAS Vyškovsko, z.s. - Integrovaný regionální operační program (IROP). (1.08 MB)

 

Pozvánky:

Zápisy z jednání:

Kontrolní list:

Období

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat