Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Základní informace o šablonách

Řídící orgán OP VVV vyhásilo dne 23. června 2016 výzvu č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablon pro MŠ a ZŠ I. 

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou zjednodušeného vykazování. Záměrem výzvy je, aby bylo podání žádosti o podporu pro školy co možná nejjednodušší. Z tohoto důvodu nemusí školy samy definovat, jak budou vypadat jednotlivé aktivity jejich projektu. Škola si sestaví svůj projekt pouze prostřednictvím výběru tzv. šablon aktivit, které jsou předem připraveny. Aktivity jsou definovány tak, aby popsané činnosti a výstupy aktivit byly dostatečně jasné, ale přitom aby poskytovaly prostor pro vlastní realizaci školy, tedy tak aby byly přijatelné pro všechny školy různé velikosti. Popis v daných šablonách je zároveň pro všechny školy závazný.

V listopadu roku 2015 byl školám v rámci šetření realizovaného pro potřeby výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) rozeslán dotazník, jehož vyplnění je podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování (šablon). Při zpracovávání dotazníků si školy ujasnily, ve kterých oblastech by se měly a chtěly rozvíjet. Školám pomohou v identifikaci jejich potřeb výsledky a vyhodnocení Výstupu z dotazníkového šetření MAP, které byly ze strany MŠMT školám zaslány. 

Škola si povinně volí minimálně jednu šablonu z oblasti, která bude vyhodnocena jako nejslabší vzhledem k celorepublikovému průměru. Vzhledem k tomu, že dotazník byl koncipován šířeji pro programové období, je možné, že škola nenalezne odpovídající šablonu (např. oblast digitálních technologií v případě mateřské školy), pak bude volit ze šablon zaměřených na druhou nejslaběji vyhodnocenou oblast, pro kterou jsou k dispozici šablony. Volba minimálně jedné šablony dle uvedeného bude předmětem kontroly přijatelnosti projektu. Pokud škola tuto šablonu nezvolí, bude žádost vyřazena.

Jednotlivé šablony je nutné vybírat tak, aby byla dodržena podmínka výzvy pro minimální a maximální výši finanční podpory na jeden projekt: minimální výše: 200 000 Kč, maximální výše: maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 200 Kč) = maximální částka na školu. V případě, že součástí právnické osoby je mateřská a základní škola, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč. Počet dětí/žáků školy k 30. 9. 2015 bude zveřejněn u vyhlášené výzvy na webových stránkách MŠMT. Počet dětí/žáků školy pro další školní roky bude vždy aktualizován v prosinci daného školního roku na webových stránkách MŠMT. Maximální výši podpory na jeden projekt žadatel vypočítá v „Kalkulačce indikátorů“, která je povinnou přílohou Žádosti o podporu.                                                                                                        

Více informací k šablonám naleznete na stránkách MŠMT:

Aktivity a projekty MAS

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat