Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Základní informace o MAP

Logo_OP_VVV

Řídící orgán Operačního programu VÝZKUM, VÝJOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlásilo dne 8. září 2015 výzvu č. 02 15 005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání k předkládání žádosti o podporu individuálních projektů. Dne 6. 5. 2016 byla ze strany MAS Vyškovsko podána žádost o podporu, která dne 20.6. 2016 splnil fázi věcného hodnocení. Dne 11. 11. 2016 došlo k podpisu právního aktu - rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešní místně specifikckých problémů a potřeb. Seznam aktivně zapojených škol do projektu naleznete zde. (354.11 kB)

Tato spolupráce provede k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
  • sdílenému porozumění cíle na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,
  • podpoře a rozvoji potenciálu každého žáka,
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
  • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

MAP rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat tři povinná opatření:

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žádků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená opatření MAP:

  • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
  • Kariérové poradenství v základních školách

Aktivity a projekty MAS

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat