Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Školení, semináře, kulaté stoly, realizace projektů v MAP

V rámci realizace projektu MAP chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj. Proto jednou z hlavních aktivit projektu je zajišťování školení a seminářů pro pedagogycké pracovníky a další leadery v oblasti vzdělávání.

Vzdělávací aktivity budou realizovány v závislosti na výstupech dotazníkového šetření, šetření v území a potřeb samotných pedagogů.

Námi chystaný aktuální plán aktivit v rámci projektu naleznete zde (537.14 kB).

Na níže uvedených odkazech jsou zveřejněny již proběhlé vzdělávací semináře:

 

Dne 3. 5. 2017 proběhl v prostorách Obecního úřadu v Rostěnicích-Zvonovicích kulatý stůl na téma spolupráce a komunikace klíčových aktérů ve školství a mimoškoní vzdělávání na území ORP Vyškov. Setkání bylo vedeno předsedkyní Řídícího výboru Místního akčního plánu Mgr. Bc. Karin Šulcovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Bohdalice. Cílem setkání ředitelů a zřivoatelů byla diskuze na témata:  role zřizovatelů, hodnocení škol a ředitelů, školská rada, hlavní problémy spolupráce škol a dalších vzdělavatelů v území. Podklady naleznete zde:  zápis z jednání (276.75 kB)pozvánka (331.37 kB)prezenční listina (178.6 kB).

Dne 3. 10. 2017 se realizační tým MAP zůčastnil PROJEKTOVÝCH DNŮ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY,  konané na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti ve Vyškově, Sochorova 552/15. Účelem projektu bylo seznámit děti s prostředím školy a vyzkušet si v jednotlivých dílnách svoji šikovnost a zručnost při práci se dřevem či kovem. K dispozici byly i ukázky slaboproudé elektrotechniky. Za asistence odborných učitelů a samotných žáků SOŠ a SOU Sochorova, si děti mohly vyzkoušet svoji dovednost (zatlouct hřebík, využití akumulační vrtačky, stavba dřevěného stavebnicového systému, využití šroubů a matic a dalších kovových předmětů. Děti se aktivně a se zájmem zapojoval do jednotlivých činností. Pozvánka je k dipozici zde (222.6 kB)

Dne 2. 11. 2017 proběhl v Obecním domě Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, Kulatý stůl ředitelů a podnikatelů v území ORP Vyškov. Podklady z jednání jsou k dispozici zde: (pozvánka (417.93 kB)prezenční listina (133.29 kB)zápis (310.15 kB)).

Dne 16. 11. 2017 proběhla v rámci projektu MAP výsadba ovocných stromků v areálu ZŠ ROSTĚNICE-ZVONOVICE. Jednalo o starou odrůdu hrušně (Williamsova) a meruňky (Velkopavlovická). Odborný výklad lektory vtáhl děti do diskuse na téma jak správně stromky sázet a jak se o ně následně starat. Po seznámí s pracovním postupem děti za asistence lektorky stromky sami zasadily. Pracovitost a horlivost dětí při výsadbě jistě přinese sladké ovoce. Fotografie z akce jsou k dispozici zde (393.75 kB).

V rámci projektu MAP byla v území realizace podpořena Polytechnická výchova v MŠ. Jednalo se o Projektové dny, které byly zaměřeny na praktické ukázky sedlářského řemesla pro žáky mateřských škol. Celkem bylo navštíveno 6 mateřských škol. Děti se seznámili s rodinnou firmou Sedlářství Psota. Při tvorbě vlastních výrobků byly děti metodicky vedeny a měly tak možnost seznámit se v tomto řemesle s běžně používanými nástroji a matiriály. Žáci měli možnost využít své smysly pro pozorování a prozkoumání materiálu. Lektorem byly stanoveny pravidla pro činnost v rámci Projektového dne. Pedagogům byly předávány zkušenosti při činnostech dětí v rámci poltechnické výchovy. Všichni účastníci si sami mohly vyzkoušet všechny prezentované činnosti. Malá ukázka z Polytechnické výchovy je k dispozici zde (678.45 kB).              

Aktivity a projekty MAS

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat