Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Dotazníkové šetření

MAP rozvoje školství

Dotazníkové šetření

V návaznosti na tvorbu Místního akčního plánu vzdělávání a přesné zasíclení výzev z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání uskutečnilo v prosinci roku 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotazníkové šetření (viz. níže) zaměřené na zmapování priorit a potřeb škol v ČR. Z dotazníkového šetření vzešla agregovaná data za každé území ORP, která budou sloužit jako jeden z podkladů pro zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Souhrnné výsledy agregovaných dat za území ORP Vyškov naleznete níže.

V návaznosti na kvalitní zpracování MAP, oslovil realizační tým MAS Vyškovsko zástupce škol v území pomocí vlastního dotazníkového šetření. Mezi aktivity projektu patří zorganizovat několik tématických setkání pro ředitele, učitele a zaměstnance organizací neformálního a zájmovéh vzdělávání. Proto byl realizačním týmem rozeslán do území dotazník mapující témata o které je ze strany školy zájem a které budou opravdovým přínosem.Druhý dotazník byl zaměřen na zmapování plánovaných investičních záměrů škol. Tyto souhrnné informace týkající se investičních záměrů budou sloužit pro sestavení Strategického rámce MAP do roku 2023, který je součástí tvorby Místního akčního plánu vzdělávání.

 

Aktivity a projekty MAS

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat