Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Úvodní setkání MAP II

MAP propojuje napříč Vyškovskem

Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009086) vstupuje do své další etapy. Do projektu se zapojilo celkem 46 škol z ORP Vyškov. Po úvodní části, kdy byl projekt připravován, se opět obracíme na základní a mateřské školy v regionu s nabídkou spolupráce s dalšími subjekty nejen ve vzdělávání. V praxi to znamená, že školy v rámci projektu podpoříme v jejich potřebách - např. realizací místních miniprojektů, nabídkou profesního rozvoje v dalším vzdělávání pedagogů. Cílem je zapojit nejen různé organizace a firmy, ale i jednotlivce, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Vyškov a mohou být pro společné plánování přínosem.

Dne 27. 9. 2018 proběhlo první setkání pod záštitou Městského úřadu Vyškov, kde jsme sdíleli vzájemná očekávání od projektu MAP II. Přítomnými aktéry byli jak zástupci škol, ředitelé a učitelé, tak zástupci firem a podnikatelů, zřizovatelů, nestátní neziskové organizace i veřejnost. Tímto propojením a diskusí se podařilo nastínit aktuální témata, a to např. podpora polytechnické výchovy na školách, pregramotnost, udržitelnost moderní IT a interaktivní výuky či diskuse a orientace ve vzdělávací politice směrem od MŠMT ke krajům a obcím. Velkým přínosem je zapojení motivovaných aktivních lidí a odborníků do Pracovních skupin a Řídícího výboru, který funguje v rámci MAP II, a podílí se na nastavování spolupráce v následujících třech letech. 

Aktivity a projekty MAS

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat