Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Řídící orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 15. 11. 2017 výzvu na Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Více informací k dané výzvě naleznete na uvedeném odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1

Dne 15. 2. 2018 byla ze strany MAS Vyškovsko, z.s. podána k výše uvedené vyhlášené výzvě žádost o podporu vedená pod názvem "Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko. Tento projekt byl podán v návaznosti na hlavní výstupy končícího projektu "Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov (MAP)", realizovaného v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2017. V rámci tohoto prvního projektu zaměřeného na oblast školství došlo k vytvoření Strategického dokumentu MAP, k vytvoření Akčního plánu na období 2018 - 2023 a k sestavení tzv. Strategického rámce. Do aktivit projektu zde bylo zapojeno 81 % škol. 

Pro podání žádosti o podporu v navazujícím projetku "Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko, bylo pro MAS Vyškovsko, z.s. jakožto realizátora projektu klíčové získání zpětné vazby, o  jaké aktivity je ze strany škol v Akčním plánu na období 2018 - 2023 zájem. Tyto aktivity bude možné v rámci animace nového projektu realizovat. O realizaci plánovaných aktivit, budeme průběžně informovat na našich webových stránkách.

Aktivity a projekty MAS

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat