Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Řídící orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 15. 11. 2017 výzvu na Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Více informací k dané výzvě naleznete na uvedeném odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1

Dne 15. 2. 2018 byla ze strany MAS Vyškovsko, z.s. podána k výše uvedené vyhlášené výzvě žádost o podporu vedená pod názvem "Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko. Tento projekt byl podán v návaznosti na hlavní výstupy končícího projektu "Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov (MAP)", realizovaného v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2017. V rámci tohoto prvního projektu zaměřeného na oblast školství došlo k vytvoření Strategického dokumentu MAP, k vytvoření Akčního plánu na období 2018 - 2023 a k sestavení tzv. Strategického rámce. Do aktivit projektu zde bylo zapojeno 81 % škol. 

Pro podání žádosti o podporu v navazujícím projetku "Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko, bylo pro MAS Vyškovsko, z.s. jakožto realizátora projektu klíčové získání zpětné vazby, o  jaké aktivity je ze strany škol v Akčním plánu na období 2018 - 2023 zájem. Tyto aktivity bude možné v rámci animace nového projektu realizovat. O realizaci plánovaných aktivit, budeme průběžně informovat na našich webových stránkách.

Aktivity a projekty MAS

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat