• Home
images/Dokumenty_2021/IROP_logo2.jpg

Plánované semináře k 5. Výzvě PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Plánované semináře k 5. Výzvě PRV MAS Vyškovsko, z.s.

S ohledem na vyhlášenou 5. Výzvu PRV MAS Vyškovsko, z.s. týkající se Fiche 4 Podpora podnikání a Fiche 18 Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven pro Vás připravujeme následující semináře:

  • dne 20. 1. 2022 od 14:00 hod. - Příprava projektu k 5. Výzvě PRV MAS Vyškovsko, z.s.,
  • dne 8. 2. 2022 od 15:00 hod. - Cenový marketing dle Příručky pro zadávání zakázek PRV - nejčastější chyby,
  • dne 1. 3. 2022 od 15:00 hod. - Žádost o platbu k podpoře z PRV.

Místo konání seminářů: Mikroregionální školící středisko Rostěnice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov

S ohledem na epidemiologickou situaci mohou být plánované semináře nahrazeny online webináři či individuálními konzultacemi. O této informaci budeme přilášené včas informovat!

V případě zájmu o některý ze seminářů se zaregistrujte přes následující formulář: Přihlašovací formulář - semináře