• Home
images/Dokumenty_2021/IROP_logo2.jpg

KLIMAGRÜN - Klimatická zeleň

V rámci projektu spolupráce vedený pod názvem INTERREG V-A ATCZ142 Projekt - "Klimagrün/Klimatická zeleň" bylo na základě komunitního projednání dne 24. 4. 2018 zvoleno a schváleno několik prioritních lokalit pro výsadbu dřevin. Jedná se o lokality v obcích Rostěnice-Zvonovice a Snovídky. Následně byly pro tyto obce jednohlasně schváleny priority pro zpracování pasportů jednotlivých výsadeb. Dne 11. června 2018 Programový výbor MAS schválil zpracované pasporty pro obec Rostěnice-Zvonovice a Snovídky.

1. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Místní akční skupina MAS Vyškovsko, z.s. vyhlásila dne 19. 7. 2018 v rámci plnění SCLLD "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015 - 2023 PRO Vyškovsko" v souladu s Programovým rámcem Programu rozvoje venkova

1. Výzvu PRV MAS Vyškovsko, z.s. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Datum vyhlášení výzvy:                              19.07.2018

Datum přijetí žádostí na MAS od:             02.08.2018

Datum přijetí žádostí na MAS do:             16.08.2018

Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 31.08.2018

Podrobné  informace k popisu podporovaných aktivit včetně výzvy a pravidel naleznete zde.