• Home
images/Dokumenty_2021/IROP_logo2.jpg

Projekt "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" - Klimatická zeleň

V rámci projektu "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" ATCZ142 - Klimatická zeleň se dne 30. 11. 2018 v obci Rostěnice-Zvonovice konala komunitní výsadba stromořadí ovocných stromů za Škarýdkovým. Před samotnou výsadbou realizační tým MAS Vyškovsko, z.s.  zajistil geodetické zaměření hranic pozemku. Následně ve spolupráci s akciovou společností ROSTĚNICE, a.s. byly vyhloubeny jámy pro stromy a usazeny kůly, ke kterým budou stromky kotveny. Samotná komunitní výsadba proběhla ve spolupráci s místní ZŠ ROSTĚNICE-ZVONOVICE a akciovou společností ROSTĚNICE, a.s. Celkem bylo vysazeno 33 ovocných stromů, z toho 8 ks hrušní, 8 ks jabloní, 8 ks meruněk, 9 ks třešní. Děti se aktivně zapojily do práce. Na každý vysazený strom byla připevněna cedulka se jménem dítěte, které strom vysadilo. V chladném počasí byl dětem nabízen teplý čaj, odměnou byly oplatky a sladké koláčky. Fotodokumentaci z této akce naleznete zde. Další výsadba stromů v obci Rostěnice-Zvonovice proběhne v sobotu dne 8.12.2018, pozvánka na akci je k dispozici zde.  

 Klimagrun2 web

Schůzka Programového výboru a Výběrové komise - výjezdní zasedání

Dne 22. 11. - 23. 11. 2018 proběhlo výjezdní zasedání Programového výboru a Výběrové komise MAS Vyškovsko, z.s. Akce se konala v malebném prostředí v Penzionu U Palečků v obci Zaječí. V rámci setkání byly podány informace o probíhajícím projektu MAP II, o chystaných výzvách z Operačního programu IROP a o hodnocení projektů. Manažerkou MAS byly podány informace o akci "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" (Klimatická zeleň). Projekt se týká komunitní výsadby stromků v obci Rostěnice-Zvonovice a v obci Snovídky. Celkem má být vysazeno 160 stromů. Následující den v dopoledních hodinách proběhla diskuse s manažerem MAS Hustopečsko, z.s. s Přemyslem Pálkou nad tématem vyhlašování výzev IROP a činnosti MAS v současném programovacím období. 

Národní konference Venkov 2018

MAS Vyškovsko, z.s. se ve dnech 20. 9. - 21. 9. 2018 zúčastnila výroční 10. Národní konference Venkova, která se v letošním roce uskutečnila ve dnech 19. až 21. 9. 2018 ve starobylém městě Strážnice na moravském Slovácku.

Pořadatelem tohoto jubilejního ročníku, s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov, se stal Spolek pro obnovu venkova ČR. Organizaci konference zajišťovala Místní akční skupina (MAS) Strážnicko a Turistická asociace Slovácko (TAS). Hlavními partnery byl Jihomoravský kraj, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Česká biskupská konference, Asociace soukromého zemědělství ČR, Agrární komora ČR, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky.  Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství pan Miroslav Toman a hejtman Jihomoravského kraje pan Bohumil Šimek.

Z důvodu 100. výročí vzniku Československa se akce konala v rodném kraji T. G. Masaryka. Nosnými tématy letošního ročníku byla voda a stromy v krajině, komunitní rozvoj venkova, obnova center malých měst a společná zemědělská politika. Konference Venkov plní mimo jiné úlohu národního venkovského parlametu a její závěry jsou pak diskutovány na evropské úrovni. Na těchto závěrech se v rámci jednotlivých témat aktivně podílela i MAS Vyškovsko, z.s. Během akce byly pořádány exkurze na Strážnicko, Hodonínsko, Kyjovsko a Horňácko s ukázkou řady projektů, které přispěly ke zlepšení života místních obyvatel a kterých se MAS Vyškovsko, z.s. také zúčastnila.

Více informací o konferenci naleznete na tomto odkaze: http://www.konferencevenkov.cz/2018/uvod/#

 

Pozvánka - Spolupráce v projektu MAP II Vyškovsko

MAS Vyškovsko, z.s. v rámci projektu Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009086) Vás srdečně zve na otevřené diskuzní setkání Spolupráce v projektu MAP II Vyškovsko. Akce se koná ve spolupráci s MěÚ Vyškov, Odborem školství, kultury a sportu. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27.9.2018, od 13:00 - 16:00 hod., Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov (velká zasedací místnost (ve dvoře)). Registrace účasti nutná nejpozději do 21. 9. 2018. Pozvánka včetně programu je k dispozici zde.

Zasedání Programového výboru ke schválení výběru projektů 1. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Dne 28. 8. 2018 proběhne ve 13:00 hod. v prostorách OÚ Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109 jednání Programového výboru v rámci schvalování výběru projektů 1. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s., reg. číslo výzvy: 15/000/00000/564/000206. Seznam vybraných a nevybraných projektů bude pro schválení Programovým výborem zveřejněn na našich webových stránkách v záložce: Výzvy MAS / Výzvy MAS - Program rozvoje venkova (PRV) / 1. Výzva.