30.11.2011 - Společné putování za dědictvím regionů

V říjnu letošního roku byla dokončena realizace projektu spolupráce Společné putování za dědictvím regionů, která byla realizována v letech 2010 - 2011 za podpory EU a Programu rozvoje venkova.

Hlavním cílem projektu byla ochrana a obnova hmotného a nehmotného kulturního dědictví venkova. Projekt byl realizován v partnerské spolulpráci místních akčních skupin Společná cesta, Dolní Morava a Strážnicko.
V první fázi realizace projektu bylo provedeno zmapování a sběr dat pro vytvoření společné databáze obsahující témata lidových tradic a zvyklostí, lidových pověstí, lidového stavitelství, tradičních řemesel a regionální gastronomie.

Ze získaných výstupů byly vytvořeny čtyři společné publikace:
• Pověsti z regionů Moravy
• Lidové stavitelství z regionů Moravy
• Lidové tradice z regionů Moravy
• Krajová kuchařka z regionů Moravy

Dalším výstupem je veřejně přístupná www databáze, která je dostupná na webových stránkách partnerských MAS.
http://www.mas-dolnimorava.cz/dedictvi/

 

Zpět