KLIMAGRÜN - Klimatická zeleň

MAS Vyškovsko, z.s. je při Krajské síti MAS v Jihomoravském kraji zapojeno do realizace nového projektu vedený pod názvem "KLIMAGRÜN - Klimatická zeleň" v programu Interreg Rakousko - Česká republika 2014-2020, který je dalším projektem v programu Milion stromů.  Hlavím cílem projektu je spolupráce v rozvoji zelené infrastruktury, která může pomoci adaptací našich příhraničních regionů na změnu klimatu a přispět k biologické rozmanitosti v území sužovaném erozí a sezonním suchem.

Realizace projektu Klimagrün je naplánovaná od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2020, tj. na 2,5 roku. Schválený rozpočet projektu je 109 240 euro. Hlavním výstupem projektu je přenos knouw-how a vytváření společných postupů v adaptaci území na změnu klimatu pomocí klimatické zeleně. 

Podrobnější popis o projektu včetně dílčích výstupů naleznete zde.

POZVÁNKY a SEMINÁŘE:

 REALIZACE VÝSADEB:

V rámci projektu se dne 30. 11. 2018 konala  v obci Rostěnice-Zvonovice komunitní výsadba stromořadí ovocných stromů za Škarýdkovým. Před samotnou výsadbou realizační tým MAS Vyškovsko, z.s. zajistil geodetické zaměření hranic pozemku. Následně ve spolupráci s akciovou společností ROSTĚNICE, a.s. byly vyhloubeny jámy pro stromy a usazeny kůly, ke kterým budou stromky kotveny. Samotná komunitní výsadba proběhla ve spolupráci s místní ZŠ ROSTĚNICE-ZVONOVICE a akciovou společností ROSTĚNICE, a.s. Celkem bylo vysazeno 33 ovocných stromů, z toho 8 ks hrušní, 8 ks jabloní, 8 ks meruněk, 9 ks třešní. Děti se aktivně zapojily do práce. Na každý vysazený strom byla připevněna cedulka se jménem dítěte, které strom vysadilo. V chladném počastí byl dětem nabízen teplý čaj, odměnou byly oplatky a sladké koláčky. Fotodokumentaci z této akce naleznete zde. 

Klimagrun2 web

 

Dne 8. 12. 2018 se v obci Rostěnice-Zvonovice konala další komunitní výsadba ovocných stromů, tentokrát u Lysovických hranic. Stejně tak jak u předešlé výsadby stromořadí za Škarýdkovým i zde realizační tým MAS Vyškovsko, z.s. zajistila geodetické zaměření hranic pozemku, včetně vyhloubení jam a usazení kůlů.Celkem bylo vysazeno 56 stromů, z tohoto 52 stromů ovocných a 4 lípy. Na každý vysazený strom byla připevněna cedulka se jménem sázejícího. I na této akci bylo zajištěno drobné občerstvení jako teplý čaj, káva, koláčky a oplatky. MAS Vyškovsko, z.s. tímto děkuje všem zúčastněným za zapojení do komunitní výsadby. Velké poděkování patří ze strany MAS společnosti ROSTĚNICE, a. s., která byla po celou dobu příprav a samotných jednotlivých výsadeb velmi ochotně nápomocna. Malá ukázka výsadby zde.

 

 Vsadba5a

Dne 8. 12. 2018 proběhla výsadba ovocných stromů i v obci Snovídky. Zde se vysadilo celkem 75 ks ovocných stromů. Malá ukázka níže.

VsadbaSnovdky