Aktivizace potenciálu Jihomoravského kraje - Milion stromů

Vzešla ze společné snahy místních akčních skupin (MAS) o záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a pěstitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem programu je vrátit do erozí a sezónním suchem ohrožené zemědělské krajiny odolné tradiční druhy a odrůdy ovoce, a tím podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i podpořit zaměstnanost a celkově zvýšit odolnost území na klimatickou změnu. Více informací o projektu naleznete na tomto odkazu: http://www.milionstromu.cz/o-projektu. V rámci projektu vznikla Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska.