Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER

Cílem projektu bylo předávání zkušeností v oblasti činnnosti místních akčních skupin (MAS), jejich aktivní spolupráce a využití a předání poznatků pro nové plánovací období. Výstpem bylo vytvoření metodiky pro činnost MAS a zhodnocení jejich činnosti. Do projektu bylo zapojeno celkem 10 místních akčních skupin z kraje Jihomoravského a Zlínského. Metodika obsahuje 10 doporučení pro nastavení transparentních postupů při procesu výběru projektů. 

Podklady ze semináře

Metodika první část 

Metodika druhá část

Metodika třetí část