Za tradicí moravského venkova

  V rámci projektu spolupráce tří místních akčních skupin: MAS Společná cesta, MAS Za humnama a MAS Strážnicko byla zmapována tradiční řemesla a řemeslná výroba v    jednotlivých regionech.

 Díky vzájmemné spolupráci došlo k uspořádání řemeslných jarmarků s hojnou účastí našich řemeslníků, doplněnou pestrým programem složeným z vystoupení folklórních souborů. V Rousínově proběhl jarmark v rámci Folklórních slavností Sušilův Rousínov dne 15.6.2014.

Do projektu byli aktivně zapojeni žáci základních škol, a to formou kreativní soutěže. Výherce, a to Základní školu Bohdalice a Základní školu Dražovice, jsme odměnili exkurzí do sousedních regionů spolupracujících MAS, kde žáci měli možnost vyzkoušet si vybraná řemesla na vlastní kůži.

O deseti vybraných tradičních řemeslech vznikl soubor povedených videí, která slouží i jako instruktážní film, jak se řemslu naučit. Tato videa budou na DVD distribuována mj. do škol jako doplňková učební pomůcka. Soubor videí ke shlédnutí naleznete na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe5cA1gU7_tG0uil2jsv_6WABsWnTEEtk

Dále byly vytvořeny propagační materiály.

Pro pořádání trhů a akcí bylo pořízeno vybavení (stánky, velkokapacitní stan, lavice a stoly).

Celková částka projektu:         501 092,- Kč
Částka dotace:                       450 000,- Kč