15.03.2013 - Mladí hasiči - bezpečná budoucnost

Realizace projektuu „Mladí hasiči bezpečná budoucnost“ se realizoval v roce 2013 a byl zaměřen na podporu SDH v regionech. K aktivitám projektu byly pořízeny potřeby pro činnost 21 oddílů SDH pracujících s dětmi a společné vybavení pro pořádání soutěží a akcí.

Výdaje projektu:
Celkové: 1.301.330,-Kč.
Dotace: 1.170.747,-Kč.

Společné aktivity projektu jsou:
- vybavení pro 21 hasičských sborů na území obou MAS
- propagační materiály projektu
- semináře pro vedoucí oddílů a mládeže
- soustředění pro děti a mládež do 18 let
- soutěže v hasičském útoku pro všechny kategorie

Vychovávat nastupující generaci ve spolcích a zvlášť v hasičských sborech je nejen záslužné, ale i velmi náročné. Děti se učí chránit majetek, obětavosti k druhým a toleranci. V kolektivech poznávají, co je to spoléhat jeden na druhého a co je týmová práce. Leckdy se musí smířit s prohrou a to bývá v životě to nejtěžší. Musíme však poděkovat nejen dospělým, ale i dětem a mládeži, kteří svůj čas věnují záslužné práci v hasičských sborech.

 

Zpět