03.12.2012 - Společně oživujeme historii venkova

Projekt „Společně oživujeme historii venkova“ předložily 3 partnerské MAS - MAS Společná cesta, Na cestě k prosperitě a MAS Strážnicko.

Projekt byl hodnotící komisí doporučen ke spolufinancování. Na území naší MAS bude provedena rekonstrukce půdních prostor Vlastivědného muzea ve Švábenicích. Tady bude umístěna stálá expozice betlémů soukromé sbírky pana Libora Pištělky ze Švábenic, které je 3 největší v Evropě.

Celkové předpokládané náklady naší části projektu činí cca 1.125.000 ,- Kč. Dohoda o poskytnutí dotace na daný projekt byla podepsána 2.11. 2012. V prosinci 2012 vstupuje projekt do fáze realizace, měkké akce projektu však již proběhly.
Součástí projektu je také vznik internetových stránek, na nichž bude projekt propagován a informace o jeho realizaci se tak dostanou k veřejnosti http://www.muzea-venkov.cz/

Fotografie dokumentují výstupy projektu: 
- exkurzi dětí ve Strážnici, kde byla instalovaná putovní výstava ve Strážní věži

 

Zpět