01.08.2012 - Najdi poklad ve svém regionu

Rádi bychom vám představili projekt „Najdi poklad ve svém regionu“, který podporuje pěší stezky, ale zároveň podporuje propagaci dvou sousedních regionů. Projekt zrealizovaly dvě MAS: MAS Společná cesta, o.s. a MAS Na cestě k prosperitě, o.s.

Vytvořením stezky s místy pro odpočinek a informačními tabulemi budou spojeny regiony z Olomouckého a Jihomoravského kraje. Tyto stezky budou zakresleny v mapách s informacemi o atraktivitách, které tyto trasy provází. Hlavním posláním projektu je propagace a znalost všech hmotných i nehmotných pokladů z území obou MAS nejen pro turisty, ale především pro obyvatele z území. Výstupy tohoto projektu jsou také vytvoření karetní hry kvarteto se zajímavostmi z obou území a zapojení do hry geocasching. Tato zajímavá hra pro dnešní generaci umožní formou otázek navést turistu i na území partnerské MAS a upozorní na lokální zajímavosti a informace o regionu. Při vyhledání všech skrytých schránek a jejich pokladů z obou regionů a tím navštívení území obou MAS je připravená cílová prémie pro úspěšné lovce této hry.

MAS Na cestě k prosperitě svou pěší stezkou protkala celé území. V této lokalitě zcela chybělo turistické značení. Mapy pěších stezek pomohou turistům při orientaci v tomto koutu Olomouckého kraje. Stezka na území MAS Společná cesta protíná celé území od východu k západu a na ni navazuje její jižní část v směrem na Nesovice a Brankovice.

V rámci projektu jsou vytvořeny:
- pěší trasy a jejich mapy, (jiné pěší mapy tohoto území nejsou) vedené kolem výše zmíněných dominant obcí
- místa pro odpočinek umístěná v blízkosti pěších tras,
- značení těchto tras
- karetní hra kvarteto a ojedinělá hra dnešní generace Geocaching, která doplní aktivity pěších turistů

 

Zpět