images/na-web/pasek-MAS-projekty-spoluprace.jpg

KLIMAGRÜN - Klimatická zeleň

MAS Vyškovsko, z.s. je při Krajské síti MAS v Jihomoravském kraji zapojeno do realizace nového projektu vedený pod názvem "KLIMAGRÜN - Klimatická zeleň" v programu Interreg Rakousko - Česká republika 2014-2020, který je dalším projektem v programu Milion stromů.  Hlavím cílem projektu je spolupráce v rozvoji zelené infrastruktury, která může pomoci adaptací našich příhraničních regionů na změnu klimatu a přispět k biologické rozmanitosti v území sužovaném erozí a sezonním suchem.

Realizace projektu Klimagrün je naplánovaná od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2020, tj. na 2,5 roku. Schválený rozpočet projektu je 109 240 euro. Hlavním výstupem projektu je přenos knouw-how a vytváření společných postupů v adaptaci území na změnu klimatu pomocí klimatické zeleně. 

Podrobnější popis o projektu včetně dílčích výstupů naleznete zde.

Pozvánka na pracovní tematický seminář v rámci projektu "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury". Program semináře je k dispozici zde.

Aktivizace potenciálu Jihomoravského kraje - Milion stromů

Vzešla ze společné snahy místních akčních skupin (MAS) o záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a pěstitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem programu je vrátit do erozí a sezónním suchem ohrožené zemědělské krajiny odolné tradiční druhy a odrůdy ovoce, a tím podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i podpořit zaměstnanost a celkově zvýšit odolnost území na klimatickou změnu. Více informací o projektu naleznete na tomto odkazu: http://www.milionstromu.cz/o-projektu. V rámci projektu vznikla Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska.

Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER

Cílem projektu bylo předávání zkušeností v oblasti činnnosti místních akčních skupin (MAS), jejich aktivní spolupráce a využití a předání poznatků pro nové plánovací období. Výstpem bylo vytvoření metodiky pro činnost MAS a zhodnocení jejich činnosti. Do projektu bylo zapojeno celkem 10 místních akčních skupin z kraje Jihomoravského a Zlínského. Metodika obsahuje 10 doporučení pro nastavení transparentních postupů při procesu výběru projektů. 

Podklady ze semináře

Metodika první část 

Metodika druhá část

Metodika třetí část

 

Za tradicí moravského venkova

  V rámci projektu spolupráce tří místních akčních skupin: MAS Společná cesta, MAS Za humnama a MAS Strážnicko byla zmapována tradiční řemesla a řemeslná výroba v    jednotlivých regionech.

Pokračovat ve čtení

01.08.2012 - Najdi poklad ve svém regionu

Rádi bychom vám představili projekt „Najdi poklad ve svém regionu“, který podporuje pěší stezky, ale zároveň podporuje propagaci dvou sousedních regionů. Projekt zrealizovaly dvě MAS: MAS Společná cesta, o.s. a MAS Na cestě k prosperitě, o.s.

Pokračovat ve čtení