Rozloha

Rozloha MAS Vyškovsko

Stručný popis území:
MAS Vyškovsko tvoří tři navzájem sousedící Svazky obcí - Větrník (7 obcí), Mezihoří (13 obcí), Ivanovická brána (12 obcí), mikroregion Rakovec (5) a město Vyškov. Území MAS se nachází v okrese Vyškov, v Jihomoravském kraji, v NUTS II. Jihovýchod.

Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti:
Jedná se o sídelní strukturu středně velkých venkovských obcí s převažující velikostní kategorií s počtem obyvatel do 500 (25 obcí), obcí s počtem obyvatel 500 – 1000 je 9 obcí, nad 1000 obyvatel pak 1 obec a tři města. Celá oblast Společné cesty, zejména pak mikroregionů Mezihoří a Ivanovické brány je charakteristická rovinatou oblastí s úrodnou půdou – brána Hané s výraznou zemědělskou činností. Mikroregion Rakovec je možné charakterizovat spíše jako průmyslovou oblast. Většina obcí SO Větrník má svoji historii spojenou s původním německým obyvatelstvem a jeho poválečným odsunem. Tato oblast se nazývala „Německým ostrůvkem “ .