Pracovní skupiny

1. Lidské zdroje

  • Děti, mládež a ženy

Zápis PS Děti, mládež a ženy (25. 2. 2015)

Zápis PS Děti, mládež a ženy (10. 2. 2016)


2. Ekonomika

  • Kulturní život obcí
  • Ekonomika, vzdělávání a cestovní ruch
  • Zaměstnanost

Zápis PS Kulturní život obcí (27. 11. 2015)

Zápis PS Ekonomika, vzdělávání a cestovní ruch (3. 11. 2015)

Zápis PS Ekonomika, vzdělávání a cestovní ruch (1. 2. 2016)


3. Životní prostředí

  • Voda v krajině a životní prostředí


4. Pracovní skupina pro přípravu a zpracování strategie