Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Historie

pasek-MAS-historieMAS Vyškovsko vznikla dne 17.12.2004 pod původním názvem Místní akční skupina Společná cesta na základě registrace Stanov sdružení na Ministerstvu vnitra ČR za účelem všestranné podpory rozvoje venkova v regionu pomocí kooperace veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Iniciace aktivit, které jsou zaměřeny ve prospěch občanů, neziskových organizací, podnikatelů, podniků a samotných obcí, vede ke zvyšování kvality života a spokojenosti nás všech.

Smyslem vytvoření občanského sdružení MAS Společná cesta na území sousedících svazků obcí Větrník, Mezihoří, Ivanovická brána a mikroregionu Rakovec je:

  • vyrovnání disproporcí v rozvoji jednotlivých obcí a území
  • přenos a vzájemné využívání zkušeností
  • prosazování společné venkovské politiky
  • posílení sousedských vazeb s cílem společné prezentace území Vyškovska jako aktivního územního celku, který je připravený a schopný realizovat rozvoj dle vlastního uvážení s vědomím své vlastní zodpovědnosti při všech rozhodováních v rozhodujících orgánech – zastupitelstvech a radách obcí, svazků obcí a nově i v programových výborech, kontrolních a výběrových komisích MAS Společná cesta

Základním nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou prostředky z fondů Evropské Unie a to konkrétně z programu LEADER. To, co odlišuje program LEADER od ostatních dotačních programů, je způsob rozhodování o přidělených dotacích na konkrétní projekt. Rozhoduje totiž sama Místní akční skupina, která zná nejlépe potřeby regionu a může tak rozhodovat kompetentněji než vyšší správní jednotky. Obce, které si vytvoří tuto vizi, mohou získat v období 2007-2013 významné evropské finanční prostředky pro konkrétní rozvojové projekty podnikatelských, neziskových i veřejných subjektů, které působí na jejich území. Je to šance, jak spojit síly jednotlivců, organizací, firem a obcí ke zkvalitnění života v regionu a pro jeho udržitelnost a rozvoj.

Ještě před svým založením byl za pomoci kooperace svazku obcí Větrník, firmy Pospíšil a Švejnoha, obyvatel Rostěnic a původních německých obyvatel realizován projekt Rekonstrukce a vybavení mikroregionálního a školícího střediska v Rostěnicích v letech 2001-2004, aby bylo možné v následujícím období realizovat další projekty zaměřené na vzdělávání, neboť prostory zaměřené k těmto účelům v regionu chyběly. Celkové náklady projektu byly 16 500 000,- Kč.

Od svého založení MAS participuje na rozvoji regionu především díky projektům v oblasti rozvoje partnerství, podpory zaměstnanosti, vzdělávání zaměřených na možnost čerpání dotací a kooperace mezi subjekty v území.

V roce 2006 a 2007 zástupci MAS realizovali vlastní grantový program na podporu NNO v regionu Větrník.

K tvorbě vlastní strategie MAS a její propagace byly využity prostředky z fondů Evropské unie, kdy v roce 2006 byl zrealizován projekt ,,Osvojování schopností“ z dot. titulu LEADER+. Formou tzv. ,,Kulatých stolů“ byli do procesu plánování zapojeni občané a subjekty zde působící a to celkem v 12 obcích v MAS. Při brainstormingu a konzultacích záměrů byli vytipováni aktéři ochotní zapojit se a podporovat rozvoj svého území. Po vstupu nového člena svazku obcí Ivanovická brána, byly ,,Kulaté stoly“ rozšířeny v roce 2007 i do tohoto území. Akce proběhla celkem v 16 místech MAS.

V rámci partnerství se zahraničními MAS připravila Společná cesta setkání jejich zástupců díky projektu ,,Příprava evropského setkání PREPARE Gathering and the Traveling workshop 2006 Česká republika“. Zástupci evropských MAS společně konzultovali problematiku rozvoje venkova.

Vyškovsko bylo z důvodu vysoké nezaměstnanosti zařazeno mezi strukturálně postižené regiony. MAS na tuto situaci reagovala přípravou projektu ,,Bez práce nejsou koláče“ řešící rekvalifikaci vlastních lidských zdrojů. Nositelem projektu byl svazek obcí Větrník.

Jedním ze stěžejních projektů roku 2007 připravovaných MAS Společná cesta byl projekt z program LEADER ČR a LEADER 2007-2013. Žádost o podporu strategie z programů LEADER nebyla podpořena. Do přípravy nového SPL byly zapojeni aktéři z kulatých stolů a díky řízeným rozhovorům více zemědělců a podnikatelů.

Velký zájem v území byl o projekty, které by do území navrátili původní řemesla a tradice. MAS na to v roce 2008 reagovala přípravou projektu ,,Oživení tradic a kultury“ se slovenskými partnery obcí Pruské. V projektu byly plánované aktivity zaměřené především na lidové tance, keramiku, košikářství a vazby kytic. Vzájemnou výměnou lektorů, školených osob a vyučovacích osnov by došlo k propojení příhraničních oblastí a navázání nových partnerství také díky www stránkám k projektu.

logo_vs._logo

MAS

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat