ZREALIZOVANÉ AKTIVITY

24. 5. 2023 - DEN PRO RODINU: ZŮSTAŇ V BEZPEČÍ
24. 5. 2023 proběhl v Rousínově Den pro rodinu – Zůstaň v bezpečí. Jednalo se o komunitní mezigenerační aktivitu a osvětovou akci. Aktivita sloužila pro cílovou skupinu jako prevence bezpečnosti a kriminality, k mezigeneračnímu propojení a sociálnímu začleňování. Proběhla zde: praktická ukázka sebeobrany pod vedením lektorky sebeobrany; praktická ukázka první pomoci a zdravovědy pod vedením zkušených zdravotnic; osvěta na téma Šmejdi a dezinformace (por. Mgr. Alice Musilová); osvěta na téma Návykové látky – kratom, nikotinové sáčky či el. cigarety (Mgr. Markéta Novotná). Došlo zde také k mezigeneračnímu tvoření, a tak jsme tentokrát společně malovali hrníčky. Děti si mohly opět odnést odměny za výrobky nebo donést domů svého uzdraveného pacienta ve formě plyšáčka.
349300750 1286853698917158 9056336153341662748 n349747061 795526895602310 4431579636603500618 n349534265 1124384868953935 8180053205725260003 n

17. 5. 2023 - HRÁTKY S PAMĚTÍ
Ve středu 17. 5. 2023 se od 9:30-11:00 hod. uskutečnila další komunitní mezigenerační aktivita s názvem Hrátky s pamětí, tentokrát s lektorem Zdeňkem Glozem. Postupně jsme se začali setkávat od 9:00 hod. Došlo tak k uvolněnému setkávání komunity v příjemném prostředí Knihovny Karla Dvořáčka. A co se při aktivitě událo? Sešla se komunita lidí se společným zájmem, a to procvičit paměť. Prodiskutovali jsme výhody cvičení paměti a možnosti uplatnění. Koncentrovali jsme se na řešení dnešních paměťářských rébusů. Při trénování využili nejen naše asociační schopnosti. Zhodnotili jsme dnešní den. Navrhli jsme společně další příležitosti pro další setkání. 
2023 5 17 Hrátky s pamětí12023 5 17 Hrátky s pamětí22023 5 17 Hrátky s pamětí3


5. 5. 2023 - HRÁTKY S PAMĚTÍ
První květnový týden byl zakončen v pátek 5. 5. 2023, kdy od 14:00 do 15:30 hod. v sále obecního domu v Hlubočanech proběhla již tradiční mezigenerační aktivita zamřená na prevenci poruch kognitivních funkcí u všech věkových kategorií, a tedy Hrátky s pamětí. Aktivita se zabývala procvičováním paměti a dalších kognitivních funkcí, např. rozšiřování slovní zásoby, koncentrace pozornosti, logiky, kreativity, zrakově-prostorových schopností a další. Mimo to se komunita dozvěděla spoustu zajímavých informací o fungování mozku a naučila se některé mnemotechniky, které mohou usnadnit zapamatování většího množství informací.

img20230505142506 optimized 1 img20230505141446 optimized


3. 5. 2023 - HRÁTKY S PAMĚTÍ
V obecní knihovně ve Snovídkách proběhla 3. 5. 2023 v odpoledních hodinách od 15:00 do 16:30 hod. komunitní mezigenerační aktivita s názvem Hrátky s pamětí pod vedením lektorky Zdeňky Adlerové. Aktivita byla zaměřena na procvičení pravé i levé hemisféry a všech druhů paměti. Na tomto prvním setkání se účastníci naučili různé techniky jak paměť trénovat bez ohledu na to, kde se zrovna nachází, a také jak správně využívat své kognitivní funkce. Díky svým přínosům pro jedince i komunitu jako takovou, se chystá také termín podzimního setkání, které bude na toto první navazovat a získané dovednosti dále rozšiřovat. 

image 67505921

19. 4. 2023 - HRÁTKY S PAMĚTÍ
V Městské knihovně Rousínov proběhla 19. 4. 2023 od 16:30-18:00 hod. komunitní mezigenerační aktivita s názvem Hrátky s pamětí s lektorkou Zdeňkou Adlerovou. Komunita si procvičila pravou i levou hemisféru, zapojila svoji představivost, procvičila krátkodobou i dlouhodobou paměť, naučila se metody koncentrace a na základě praktických ukázek se naučila využívat a uplatnit trénování paměti nejen v prostředí domova. Co pomáhá udržet naši paměť v kondici a jak se lépe soustředit? To vše bylo dnes vzájemně procvičeno a prodiskutováno napříč generacemi.

341215974 1183306975692630 9065340379310992214 n

 

11. 4. 2023 - MEZIGENERAČNÍ DÍLNA - JARNÍ TVOŘENÍ
Ve víceúčelové dílně SOŠ  a SOU Vyškov proběhla ve středu, 11. 4. 2023, od 15:00-17:00 hod. komunitní mezigenerační aktivita, a to MEZIGENERAČNÍ DÍLNA na téma JARNÍ TVOŘENÍ . Zvládlo se toho spoustu. Malovalo se, kreslilo a taky skládalo. Využívalo se různých materiálů (dřevo, papír, plech) i techniky k tvoření. V rámci komunitní aktivity se propojili malí i velcí. Proběhla mezigenerační výměna, obohacení o nové techniky tvoření, seznámení se s typy materiálů a podpora sociálního začleňování.

2023 4 11 OPZ82023 4 11 OPZ72023 4 11 OPZ62023 4 11 OPZ12023 4 11 OPZ2

5. 4. 2023 - VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
Na Masarykově náměstí ve Vyškově proběhla ve středu 5. 4. 2023 od 13:00 hod. do 17:00 hod. komunitní mezigenerační aktivita a osvětová akce "VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY". Aktivity se účastnily rodiče, děti, mladí dospělí i senioři. Cílem aktivity bylo propojení generací, mezigenerační výměna, aktivizace a participace jedinců i osvěta a psychosociální podpora účastníků. Věříme, že byla navázána nová přátelství jak malých, tak dospělých účastníků. Tvořili dospělí i děti. Účastníci si mohli také vyzkoušet košíkářské a sedlářské řemeslo a obohatit se tak o nové poznatky a navzájem spolu sdílet dojmy z celého dne. V průběhu akce docházelo k propojování mezigenerační komunity.

5 4 2023 OPZ15 4 2023 OPZ85 4 2023 OPZ35 4 2023 OPZ45 4 2023 OPZ55 4 2023 OPZ65 4 2023 OPZ75 4 2023 OPZ4

29. 3. 2023 - DEN PRO RODINU: VELIKONOČNÍ TRADICE - TVOŘÍ CELÁ RODINA
V Městské knihovně Rousínov proběhla ve středu 29. 3. 2023 od 14:00 hod. do 18:00 hod. komunitní mezigenerační aktivita a osvětová akce v rámci projektu Podpora sociálního začleňování na území MAS Vyškovsko, z.s., a to DEN PRO RODINU: VELIKONOČNÍ TRADICE - TVOŘÍ CELÁ RODINA. Aktivity se účastnily rodiče, děti, mladí dospělí i senioři. Cílem aktivity bylo propojení generací, mezigenerační výměna, aktivizace a participace jedinců i osvěta a psychoociální podpora účastníků. Proběhlo nejen mezigenerační velikonoční tvoření, ale i ukázka řemesla košíkáře. Komunita se propojila při dětské tvoření i u pedigu s kavárničkou. Věříme, že bylo navázáno několik nových přátelství, která se budou dále utužovat.
 29 3 2023 OPZ3 29 3 2023 OPZ4 29 3 2023 OPZ5 29 3 2023 OPZ6 29 3 2023 OPZ7 29 3 2023 OPZ8