Operační program Zaměstnanost plus

Informace k OPZ+

Informace k podpoře v rámci OPZ+ (verze březen 2021)

Místní analýza

Na území MAS Vyškovsko, z.s. probíhala místní analýza území v rámci plánovaného zapojení se do OPZ+ od roku 2021. Probíhala setkání se starosty či jinými aktéry v místních samosprávách.

1) Proběhlo setkání s obcemi a dalšími aktéry z území MAS:

 • Snovídky, Bohaté Málkovice, Bohdalice-Pavlovice, Nesovice (v rámci Informačního setkání dne 4. 11. 2021 - "Informace k novému programovému období 2021-2027");
 • Milonice, Nevojice, Letonice (v rámci Informačního setkání dne 11. 11. 2021 - "Informace k novému programovému období 2021-2027");
 • Kučerov, Kozlany, Hoštice, Dražovice, Hlubočany (v rámci Informačního setkání dne 15. 11. 2021 - "Informace k novému programovému období 2021-2027");
 • Habrovany, Podbřežice (v rámci Informačního setkání dne 23. 11. 2021 - "Informace k novému programovému období 2021-2027");
 • Tučapy, Komořany, město Rousínov (v rámci Informačního setkání dne 24. 11. 2021 - "Informace k novému programovému období 2021-2027");
 • Brankovice, Hvězdlice, Chvalkovice, Milonice, Nemochovice, Nemotice, Snovídky, Uhřice (v rámci zasedání Valné hromady Svazku obcí Mezihoří dne 30. 11. 2021);
 • Město Vyškov (v rámci Informačního setkání dne 7. 2. 2022 - "Informace k novému programovému období 2021-2027");
 • v průběhu května-července roku  2022 proběhlo setkání s organizacemi:
  • Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově;
  • Terénní programy na Vyškovsku, Společnost podané ruce
  • Městká knihovna Rousínov (s knihovnicemi i vedoucí odboru školství a kultury);
  • Klub maminec Pohádka (MC Pohádka) - Rousínov;
  • Usedlost Dobročkovice;
  • Místní knihovna Moravské Prusy;
  • SOŠ a SOU Vyškov;
  • Městský úřad Vyškov (s 1. místostarostkou a odborem sociálních věcí a zdravotnictví);
  • Piafa Vyškov, z.ú.;
  • Procyon Letonice;
  • IQ Roma servis, z.s.

Aktérům byly dodány podklady o OPZ+: Informační setkání OPZ+, prezentace. Prezenční listiny z těchto setkání jsou dostupné zde.

2) Dále bylo o OPZ+ také průběžně informováno na zasedáních povinných orgánů MAS, a to na:

 • Zasedání Programového výboru - 25. 11. 2021;
 • Zasedání Programového výboru - 3. 3. 2022 (fotodokumentace - členové PV prioritizovali oblasti, jež je důležité v rámci OPZ+ řešit);
 • Zasedání Programového výboru - 14. 4. 2022;
 • Zasedání Výroční členské schůze - 13. 6. 2022.

Zápisy ze zasedání je možné nalézt zde.

3) 16. 3. 2022 proběhlo Informační setkání organizací z území MAS v rámci přípravy Akčního plánu OPZ+.

V rámci výše uvedených setkání bylo zjištěno, že nejen na území MAS Vyškovsko, z.s. mají lidé problém s finanční gramotností, což mnohdy vede k jejich zadluženosti, jelikož neumějí adekvátně hospodařit s penězi. Problém zadluženosti ovšem není dán pouze nesprávnou finanční gramotností, ale také nepředvídatelnými životními situacemi (onemocnění, ztráta zaměstnání, smrt blízké osoby, onemocnění blízké osoby, přílišná důvěřivost, a to nejen tzv "šmejdům" aj.). Je tedy vhodné na území MAS podpořit nejlépe bezplatné dluhové poradenství, které pro zadlužené osoby nebude další finanční zátěží. Dále bylo téměř v každé navštívené obci zmíněno, že je opomíjena seniorská složka obyvatelstva. Senioři jsou často sociálně izolováni, což má na ně neblahý vliv jak z psychického, tak zdravotního hlediska. Častokrát se však jedná o zdravé jedince, kteří pak v důsledku sociální izolovanosti strádají. Vyvstala tak potřeba popořit mezigenerační aktivity, v rámci kterých by se mohla setkávat mladší i starší generace a předávat si tak navzájem zkušenosti. Zároveň by měly být na území podpořeny také ohrožené rodiny s dětmi, a to ať už z hlediska doučování nebo posílení rodičovských kompetencí. Nedostatečné rodičovské kompetence a nedostatečná podpora ohrožených rodin spěje například k předčasnému odchodu ze vzdělávání dětí, nevymanění se ze sociálního vyloučení nebo i k sociálně patologickým jevům apod.

Výběr partnera s finančním příspěvkem

Výběr partnera s finančním příspevkem probíhal na základě hodnocení kritérií stanovených MAS. Po bodovém hodnocení byly výsledky zaslány ke schválení rozhodovacímu orgánu MAS (Programovému výboru) formou per rollam.

Zápis Programového výboru