Operační program Zaměstnanost plus

Informace k OPZ+

Informace k podpoře v rámci OPZ+ (verze březen 2021)

Informační setkání organizací z území MAS v rámci přípravy Akčního plánu OPZ+ (16. 3 2022)

Pozvánka na Informační setkání organizací z území MAS v rámci přípravy Akčního plánu OPZ+

Výběr partnera s finančním příspěvkem

Výběr partnera s finančním příspevkem probíhal na základě hodnocení kritérií stanovených MAS. Po bodovém hodnocení byly výsledky zaslány ke schválení rozhodovacímu orgánu MAS (Programovému výboru) ke schválení formou per rollam.

Zápis Programového výboru