1. Výzva MAS Vyškovsko - Sociální služby (výzva vyhlášena 5.12.2017, ukončení příjmu žádostí 30.3.2018)

Přílohy k výzvě:

 Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce:

Řídící orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou k dispozici zde.

Pozvánka pro žadatele na seminář MAS Vyškovsko, z.s. v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Prezentace ze semináře pro žadatele k 1. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Sociální služby, 2. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Komunitní sociální práce a komunitní centra, 3. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálního začleňování ze dne 20. 2. 2018.

 

 Zápisy z jednání: