V této výzvě bude možné podpořit obce a spolky, příspěvkové organizace, ... Výzva má za cíl zlepšení základních služeb a obnovu vesnic.

Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 8 je 649 343,-

Seminář pro žadatele se bude konat 29. 11. 2023 v prostorách sálu Obecního úřadu, Rostěnice 109, Rostěnice-Zvonovice.

 Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci Fichi:

  • F18 – Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  Pravidla čl. 20 - b) a f)

Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky přes Portál Farmáře, a to v termínu od 21. 11. 2023 do 8. 1. 2024, s termínem finální registrace na SZIF 29. 2. 2024. Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k 8. výzvě najdete níže.

Seminář pro žadatele 
Seznamy
  • Seznam přijatých žádostí v 8. výzvě MAS Vyškovsko, z.s.
  • Seznam vybraných žádostí v 8. výzvě MAS Vyškovsko, z.s.
  • Seznam NEvybraných žádostí v 8. výzvě MAS Vyškovsko, z.s.
Zápisy z jednání
  • Pozvánka na jednání Výběrové komise
  • Zápis z jednání Výběrové komise 
  • Pozvánka na jednání Programového výboru 
  • Zápis z jednání Programového Výboru 
 
Přílohy k žádosti o dotaci (relevantní přílohy k žádosti o dotaci naleznete v dokumentuPravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace).
Průřezové přílohy - Práce s průřezovými přílohami
  • Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků - Elektronický formulář se vyplňuje po přihlášení na Portál farmáře nahoře na odkaze Nová podání, záložce Ostatní podání, záložka Průřezové přílohy
  • Prohlášení de minimis Elektronický formulář se vyplňuje po přihlášení na Portál farmáře nahoře na odkaze Nová podání, záložce Ostatní podání, záložka Průřezové přílohy
Příručky a metodiky