6. VÝZVA PRV MAS VYŠKOVSKO, Z.S.

V této výzvě bude možné podpořit nezemědělské podnikatele, obce a spolky, příspěvkové organizace, ... Výzva má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti nezemědělských podniků a zlepšení základních služeb a obnovu vesnic. Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 6 je 8.273.109,-

Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci Fichí:

  • F4 – Podpora podnikání (5.000.000,-)
  • F18 – Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (3.273.109,-)

Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky přes Portál Farmáře, a to v termínu od 16. 6. 2022 do 18. 7. 2022. Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k 6. výzvě najdete níže.

Pravidla pro žadatele
Přílohy k žádosti o dotaci
Relevantní přílohy k žádosti o dotaci naleznete v dokumentuPravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace ...
Průřezové přílohy
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků -Elektronický formulář se vyplňuje po přihlášení na Portál farmáře nahoře na odkaze Nová podání, záložce Ostatní podání, záložka Průřezové přílohy
Prohlášení de minimis -Elektronický formulář se vyplňuje po přihlášení na Portál farmáře nahoře na odkaze Nová podání, záložce Ostatní podání, záložka Průřezové přílohy
Příručky a metodiky
Seminář pro žadatele
Seznamy
Zápisy z jednání