5. VÝZVA PRV MAS VYŠKOVSKO, Z.S.

Pravidla pro žadatele
Přílohy k žádosti o dotaci
Relevantní přílohy k žádosti o dotaci naleznete v dokumentuPravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace ...
Průřezové přílohy
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků -Elektronický formulář se vyplňuje po přihlášení na Portál farmáře nahoře na odkaze Nová podání, záložce Ostatní podání, záložka Průřezové přílohy
Prohlášení de minimis -Elektronický formulář se vyplňuje po přihlášení na Portál farmáře nahoře na odkaze Nová podání, záložce Ostatní podání, záložka Průřezové přílohy
Příručky a metodiky
Seminář pro žadatele
Seznamy
Zápisy z jednání
Další semináře vztahující se k administraci podpory z PRV:
Cenový marketing dle Příručky pro zadávání zakázek PRV - nejčastější chyby
Žádost o platbu k podpoře z PRV