4. VÝZVA PRV MAS VYŠKOVSKO, Z.S.

Pravidla pro žadatele

Přílohy k žádosti o dotaci

Relevantní přílohy k žádosti o dotaci naleznete v dokumentuPravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace ...

Průřezové přílohy

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků - Elektronický formulář se vyplňuje po přihlášení na Portál farmáře nahoře na odkaze Nová podání, záložce Ostatní podání, záložka Průřezové přílohy

Finanční zdravíje určeno pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč. Tato podmínka se nevztahuje např. na obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církevní organizace a náboženské společnosti, nadace, veřejné VŠ a školní statky/podniky. 

Aktuální informace k Finančnímu zdraví jsou k dispozici zde na portálu SZIFu.

Prohlášení de minimis - Elektronický formulář se vyplňuje po přihlášení na Portál farmáře nahoře na odkaze Nová podání, záložce Ostatní podání, záložka Průřezové přílohy

Příručky a metodiky

Seminář pro žadatele

Seznamy

Zápisy z jednání