4. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - OPZ - Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. (výzva vyhlášena dne 28. 8. 2019, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2019).

Přílohy k výzvě:

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce:

Řídící orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou k dispozici zde.

Pozvánka pro žadatele na seminář MAS Vyškovsko, z.s. v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Prezentace ze semináře pro žadatele k 4. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - OPZ - Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb., k 5. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - OPZ - Komunitní sociální práce a komunitní centra II., k 6. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - OPZ - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

Zápisy z jednání: