2. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - Komunitní sociální práce a komunitní centa   (výzva vyhlášena 29. 1. 2018, ukončení příjmu žádostí 30. 3. 2018)    

Přílohy k výzvě:   

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce:

Řídící orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou k dispozici zde.

Pozvánka pro žadatele na seminář MAS Vyškovsko, z.s. v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Prezentace ze semináře pro žadatele k 1. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Sociální služby, 2. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Komunitní sociální práce a komunitní centra, 3. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálního začleňování ze dne 20. 2. 2018.

Zápisy z jednání: