Informace o průběhu hodnocení SCLLD

Dne 3. 6. 2016 byla ze strany MAS Vyškovsko, z.s. podána žádost o podporu registrovaná pod názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko. Dne 9. 11. 2016 obdržela MAS interní depeši s informací, že žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. V současné době se žádost nachází ve fázi věcného hodnocení, kterou vykonávají řídící orgány. Lhůta pro věcné hodnocení je 30 pracovních dnů a počíná běžet od následujícího pracovního dne, kdy žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Výsledek prvního kola věcného hodnocení (celkem 3.kola věcného hodnocení) by měl být znám 21. 12. 2016. Národní síť MAS zveřejnila informace o průběhu hodnocení ostatních SCLLD (48. týden), které naleznete zde.