• podporujeme místní rozvoj

    ZJISTĚTE VÍCE O NAŠICH AKTIVITÁCH

    Prohlédnout
  • zvyšování kvality života

    VZÁJEMNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ

    Naše cíle

IROP logo2

Projekt vedený pod názvem Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s.registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006438 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší fázi přípravných a podpůrných činností, provozních činností, animaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje PRO Vyškovsko (SCLLD) a animace škol a školských zařízení. Projektem jsou řešeny způsobilé výdaje chodu kanceláře včetně pracovního týmu, jehož úkolem je zajištění úspěšné realizace SCLLD pro území působnosti MAS Vyškovsko, z.s.

Projekt vedený pod názvem Přípravná fáze realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s.,registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001892 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt se sestává z přípravné fáze tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) r. 2015-2016, podání žádosti o dotaci vč. příloh a přípravy implementačních postupů k realzaci SCLLD r. 2016. V rámci projektu budou řešeny způsobilé výdaje pracovníků kanceláře MAS, kancelářské vybavení a potřeby, automobil, nájemné, propagační materiály, služby, občerstvení a cestovné.

Každá správná venkovská cesta je tvořena množstvím kamínků různé velikosti, tvaru a složení. Přes svoji jednotlivou různorodost však vcelku, pohromadě, v určité definované struktuře, tvoří jednotný smysluplný celek. 

Čím je tento celek lépe navržen, tím je kvalitnější a poskytuje lepší službu všem, kteří tohoto celku využívají. Je zvláštní, že cesty, aby byly pevné, potřebují nejen velké kameny, ale i kameny malé, aby se dokázaly pevně spojit. Potřebují se navzájem.

 

MAS Vyškovsko Dotace
 

MAS

Iniciace aktivit vedoucích ke zvyšování kvality života a spokojenosti všech občanů.

Leader 2007-2013

Společné propojení a rozvíjení regionu vedoucí ke zlepšení jeho životních podmínek.

Leader 2014-2020

Podpora všeobecné spolupráce mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem.

OFICIÁLNÍ INFORMACE

 

MAS Vyškovsko Dotace

Dotace

Základní nástroj pro dosažení všech našich cílů.

MAS Vyškovsko Projekty

Projekty

Rozvojové projekty subjektů působících na jejich území.

MAS Vyškovsko Partneři

Partneři

Vzájemná spolupráce a kooperace mezi subjekty. 

MAS Vyškovsko Zpravodaje

Zpravodaje

Nové informace o činnosti občanského sdružení.

Kontaktujte nás

Zůstaňte s námi ve spojení.
Sledujte nás a získejte nejnovější informace.