• podporujeme místní rozvoj

    ZJISTĚTE VÍCE O NAŠICH AKTIVITÁCH

    Prohlédnout
  • zvyšování kvality života

    VZÁJEMNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ

    Naše cíle

IROP logo2

Projekt vedený pod názvem Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s.registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006438 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší fázi přípravných a podpůrných činností, provozních činností, animaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje PRO Vyškovsko (SCLLD) a animace škol a školských zařízení. Projektem jsou řešeny způsobilé výdaje chodu kanceláře včetně pracovního týmu, jehož úkolem je zajištění úspěšné realizace SCLLD pro území působnosti MAS Vyškovsko, z.s.

Projekt vedený pod názvem Přípravná fáze realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s.,registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001892 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt se sestává z přípravné fáze tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) r. 2015-2016, podání žádosti o dotaci vč. příloh a přípravy implementačních postupů k realzaci SCLLD r. 2016. V rámci projektu budou řešeny způsobilé výdaje pracovníků kanceláře MAS, kancelářské vybavení a potřeby, automobil, nájemné, propagační materiály, služby, občerstvení a cestovné.

Každá správná venkovská cesta je tvořena množstvím kamínků různé velikosti, tvaru a složení. Přes svoji jednotlivou různorodost však vcelku, pohromadě, v určité definované struktuře, tvoří jednotný smysluplný celek. 

Čím je tento celek lépe navržen, tím je kvalitnější a poskytuje lepší službu všem, kteří tohoto celku využívají. Je zvláštní, že cesty, aby byly pevné, potřebují nejen velké kameny, ale i kameny malé, aby se dokázaly pevně spojit. Potřebují se navzájem.

 

MAS Vyškovsko Dotace
 

MAS

Iniciace aktivit vedoucích ke zvyšování kvality života a spokojenosti všech občanů.

Leader 2007-2013

Společné propojení a rozvíjení regionu vedoucí ke zlepšení jeho životních podmínek.

Leader 2014-2020

Podpora všeobecné spolupráce mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem.

Aktuality

Místní farmářský trh

🥳Zveme Vás na první setkání občanů Svazku obcí Větrník a naší MAS!
Doneste své přebytky ze zahrádky a přijďte je nabídnout svým sousedům. 🍎🫐🍅🥒🌶🍇🍉
Více informací v letáčku.
Těšíme se na Vás 29. 7. 2022 od 15:00 v Rostěnicích.

Plakát Farmářský trh 2022 com

6. VÝZVA PRV

Výstřižek

Od 16. 6. 2022 bude spuštěna 6. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.

V této výzvě bude možné podpořit nezemědělské podnikatele, obce a spolky, příspěvkové organizace, ... Výzva má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti nezemědělských podniků a zlepšení základních služeb a obnovu vesnic.

Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 6 je 8.273.109,-

Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci Fichí:

F4 – Podpora podnikání (5.000.000,-)

F18 – Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (3.273.109,-)

Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky přes Portál Farmáře, a to v termínu od 16. 6. 2022 do 18. 7. 2022.

Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k 6. výzvě najdete na v odkazu.

https://www.masvyskovsko.cz/.../vyzvy-mas/category/6-vyzva-3

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na Seminář k vyhlášené Výzvě č. 6, který se bude konat dne 27. 6. 2022 v 15:00 v Rostěnicích. Kontaktní osoba: Ing. Lucie Taušová, tel.: 725 137 765, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 
 

Senoseč & Jarmark

Plakt Senose a Jarmark 2022

Seminář k PRV

Nevíte si rady s cenovým marketingem pro podporu z Programu rozvoje venkova? Chcete předejít pochybením v při poptávce? Chcete proplatit realizovaný projekt, ale nevíte, co vše bude třeba doložit? Přijďte náš bezplatný seminář!
Školení proběhne na téma formuláře Žádosti o Platbu a jeho příloh, dále k tvorbě a nastavení cenového marketingu a výběrového řízení pro účely dotace dle Příručky pro zadávání zakázek PRV. Řešeny budou nejčastější chyby. Seminářem provází projektový manažer MAS.
Přihlašovací formulář: ZDE
nSemin senose 1evíte si rady
 

Velikonoční přání

Velikonon pn

OFICIÁLNÍ INFORMACE

 

MAS Vyškovsko Dotace

Dotace

Základní nástroj pro dosažení všech našich cílů.

MAS Vyškovsko Projekty

Projekty

Rozvojové projekty subjektů působících na jejich území.

MAS Vyškovsko Partneři

Partneři

Vzájemná spolupráce a kooperace mezi subjekty. 

MAS Vyškovsko Zpravodaje

Zpravodaje

Nové informace o činnosti občanského sdružení.

Kontaktujte nás

Zůstaňte s námi ve spojení.
Sledujte nás a získejte nejnovější informace.