• podporujeme místní rozvoj

  ZJISTĚTE VÍCE O NAŠICH AKTIVITÁCH

  Prohlédnout
 • zvyšování kvality života

  VZÁJEMNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ

  Naše cíle

IROP logo2

Projekt vedený pod názvem Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s.registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006438 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší fázi přípravných a podpůrných činností, provozních činností, animaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje PRO Vyškovsko (SCLLD) a animace škol a školských zařízení. Projektem jsou řešeny způsobilé výdaje chodu kanceláře včetně pracovního týmu, jehož úkolem je zajištění úspěšné realizace SCLLD pro území působnosti MAS Vyškovsko, z.s.

Projekt vedený pod názvem Přípravná fáze realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s.,registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001892 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt se sestává z přípravné fáze tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) r. 2015-2016, podání žádosti o dotaci vč. příloh a přípravy implementačních postupů k realzaci SCLLD r. 2016. V rámci projektu budou řešeny způsobilé výdaje pracovníků kanceláře MAS, kancelářské vybavení a potřeby, automobil, nájemné, propagační materiály, služby, občerstvení a cestovné.

Každá správná venkovská cesta je tvořena množstvím kamínků různé velikosti, tvaru a složení. Přes svoji jednotlivou různorodost však vcelku, pohromadě, v určité definované struktuře, tvoří jednotný smysluplný celek. 

Čím je tento celek lépe navržen, tím je kvalitnější a poskytuje lepší službu všem, kteří tohoto celku využívají. Je zvláštní, že cesty, aby byly pevné, potřebují nejen velké kameny, ale i kameny malé, aby se dokázaly pevně spojit. Potřebují se navzájem.

 

MAS Vyškovsko Dotace
 

MAS

Iniciace aktivit vedoucích ke zvyšování kvality života a spokojenosti všech občanů.

Leader 2007-2013

Společné propojení a rozvíjení regionu vedoucí ke zlepšení jeho životních podmínek.

Leader 2014-2020

Podpora všeobecné spolupráce mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem.

Aktuality

Plánované semináře k 5. Výzvě PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Plánované semináře k 5. Výzvě PRV MAS Vyškovsko, z.s.

S ohledem na vyhlášenou 5. Výzvu PRV MAS Vyškovsko, z.s. týkající se Fiche 4 Podpora podnikání a Fiche 18 Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven pro Vás připravujeme následující semináře:

 • dne 20. 1. 2022 od 14:00 hod. - Příprava projektu k 5. Výzvě PRV MAS Vyškovsko, z.s.,
 • dne 8. 2. 2022 od 15:00 hod. - Cenový marketing dle Příručky pro zadávání zakázek PRV - nejčastější chyby,
 • dne 1. 3. 2022 od 15:00 hod. - Žádost o platbu k podpoře z PRV.

Místo konání seminářů: Mikroregionální školící středisko Rostěnice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov

S ohledem na epidemiologickou situaci mohou být plánované semináře nahrazeny online webináři či individuálními konzultacemi. O této informaci budeme přilášené včas informovat!

V případě zájmu o některý ze seminářů se zaregistrujte přes následující formulář: Přihlašovací formulář - semináře

5. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Místní akční skupina MAS Vyškovsko, z.s.
vyhlašuje výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

5. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko
Fiche: F4 Podpora podnikání - 1 664 607 Kč, F18 Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení knihoven - 2 500 000 Kč

Termín vyhlášení výzvy:
5. 1. 2022
Termín příjmu žádostí: od 5. 1. 2022 do 28. 2. 2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 
Podání žádosti o dotaci přes Portál farmáře není omezen na konkrétní hodinu – žadatel může podávat žádosti o dotaci až do půlnoci daného dne, po 18 hodině ale SZIF negarantuje funkčnost Portálu farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 28. 4. 2022
Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí a středu v době od 9.00 hod. do 15.00 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Renata Jaklová, manažerka MAS
Ing. Lucie Taušová, projektová manažerka MAS Vyškovsko, z.s.
Rostěnice 109, 682 01 Vyškov
Tel: 725 137 765
Web: www.masvyskovsko.cz
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací o 5. Výzvě PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Držitelům místní značky přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2022!

PF MAS 2022

Děkujeme za Vaši přízeň i důvěru v roce 2021!

PF 2022 2. verze

Článek o MAS Vyškovsko, z.s. v prosincovém čísle Vyškovského zpravodaje

OFICIÁLNÍ INFORMACE

 

MAS Vyškovsko Dotace

Dotace

Základní nástroj pro dosažení všech našich cílů.

MAS Vyškovsko Projekty

Projekty

Rozvojové projekty subjektů působících na jejich území.

MAS Vyškovsko Partneři

Partneři

Vzájemná spolupráce a kooperace mezi subjekty. 

MAS Vyškovsko Zpravodaje

Zpravodaje

Nové informace o činnosti občanského sdružení.

Kontaktujte nás

Zůstaňte s námi ve spojení.
Sledujte nás a získejte nejnovější informace.