• Home
images/Dokumenty_2021/IROP_logo2.jpg

Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s.

Dne 24. 9. 2017 byl MAS Vyškovskem, z.s. podán projekt vedený pod názvem Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. Projekt řeší fázi přípravných a podpůrných činností, provozních činností, animaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje PRO Vyškovsko (SCLLD) a animace škol a školských zařízení. V projektu jsou řešeny způsobilé výdaje chodu celé kanceláře a pracovního týmu, jako jsou osobní náklady pracovníků MAS, režijní výdaje, cestovné, pořízení materiálu, pořízení majetku, služeb a publicity. Fyzická realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2017, předpokládané datum ukončení projektu je 31. 12. 2023.  Z důvodu průběžného čerpání finančních prostředků je projekt rozdělen celkem na 13 etap. Zprávy o realizaci projektu a žádosti o platby budou probíhat průběžně (leden/červen daného roku).

V této věci obdržela MAS Vyškovsko, z.s. dne 20. 2. 2018 interní depeši se sdělením, že Řídící orgán IROP na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR schválil žádost o dotaci.  Dle sdělení Řídícího orgánu buce Právní akt vydán zhruba do 2 měsíců od schválení projektu.

 

Projekt KLIMAGRÜN - Klimatická zeleň

MAS Vyškovsko, z.s. je při Krajské síti MAS v Jihomoravském kraji zapojeno do realizace nového projektu vedený pod názvem "KLIMAGRÜN - Klimatická zeleň" v programu Interreg Rakousko - Česká republika 2014-2020, který je dalším projektem v programu Milion stromů.  Hlavím cílem je spolupráce v rozvoji zelené infrastruktury, která může pomoci adaptací našich příhraničních regionů na změnu klimatu a přispět k biologické rozmanitosti v území sužovaném erozí a sezonním suchem.

Realizace projektu Klimagrün je naplánovaná od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2020, tj. na 2,5 roku. Schválený rozpočet projektu je 109 240 euro. Hlavním výstupem projektu je přenos knouw-how a vytváření společných postupů v adaptaci území na změnu klimatu pomocí klimatické zeleně.  Dílčí výstupy projektu jsou:  semináře, výsadbové pasporty, výsadby, sledování a výzkum. O projektu budeme více informovat na našich stránkách v záložce hlavní nabídky Projekty - Projekty spolupráce.

Pozvánka pro žadatele na seminář MAS Vyškovsko, z.s. v rámci Operačního programu Zaměstnanost

MAS Vyškovsko, z.s. si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář k

1. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Sociální služby,

2. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Komunitní sociální práce a komunitní centra,

3. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálního začleňování.

Seminář se bude konat v úterý dne 20 2. 2018 od 09:00 hod. v prostorách Obecního úřadu v Rostěnicích109.

Zdůvodu zajištění občerstvení je nutná registrace na emial: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději do pátku  16. 2. 2018 do 12:00 hod.

Za pochopení děkujeme.

Pozvánku včetně programu naleznete zde. 

2. a 3. Výzva MAS Vyškovsko, z.s.

Místní akční skupina MAS Vyškovsko, z.s. vyhlásila dne 29. 1. 2018 v rámci plnění SCLLD "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015 - 2023 PRO Vyškovsko" z Operačního programu Zaměstnanost

2. Výzvu MAS Vyškovsko, z.s. - Komunitní sociální práce a komunitní centra

3. Výzvu MAS Vyškovsko, z.s. - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálního začleňování.

Podrobný popis podporovaných aktivit nalezenete v přílohách dané výzvy.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:       01. 03. 2018, od 09:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:     30. 03. 2018, do 12:00 hod.

Uvedená data platí pro obě výzvy.

Bližší informace k 2. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Komunitní sociální práce a komunitní centra včetně pravidel a příloh naleznete na tomto odkaze: http://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/2-vyzva-mas-vyskovsko-z-s-komunitni-socialni-prace-a-komunitni-centra

 Bližší informace k 3. Výzvě MAS Vyškovsko, z.s. - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálního začleňování: http://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/3-vyzva-mas-vyskovsko-z-s-programy-a-cinnosti-v-ramci-socialniho-zaclenovani-nad-ramec-mimo-rezim-zakona-c-108-2006-sb

 

 

1. Výzva MAS Vyškovsko, z. s. - Sociální služby

Místní akční skupina MAS Vyškovsko, z.s. vyhlásila dne 5. 12. 2017 v rámci plnění SCLLD "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015 - 2023 PRO Vyškovsko" z Operačního programu Zaměstnanost 1. Výzvu MAS Vyškovsko, z.s. - sociální služby.  Výzva je zaměřena na podporu sociálních služeb. 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:       01. 03. 2018, od 09:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:     30. 03. 2018, do 12:00 hod.

Bližší informace k výzvě včetně pravidel a příloh naleznete zde.

Možné záměry lze konzultovat s manažery MAS.

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v prostředí IS KP14+.