• Home
images/Dokumenty_2021/IROP_logo2.jpg

7. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Od 3. 5. 2023 bude spuštěn příjem žádostí v 7. Výzvě Programu rozvoje venkova. Žádosti bude možné podávat  v rámci Fichí:

  • F4 – Podpora podnikání (2 500 000,-) Pravidla čl. 19.b)
  • F18 – Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (2 778 336,-) Pravidla čl. 20 - b) a f)

Odkaz na znění výzvy, pravidla a další dokumenty: 

https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/7-vyzva-3

 PRV 7. vzva