• Home
images/Dokumenty_2021/IROP_logo2.jpg

Informace o průběhu hodnocení SCLLD

Dne 3. 6. 2016 byla ze strany MAS Vyškovsko, z.s. podána žádost o podporu registrovaná pod názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko. Dne 9. 11. 2016 obdržela MAS interní depeši s informací, že žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. V současné době se žádost nachází ve fázi věcného hodnocení, kterou vykonávají řídící orgány. Lhůta pro věcné hodnocení je 30 pracovních dnů a počíná běžet od následujícího pracovního dne, kdy žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Výsledek prvního kola věcného hodnocení (celkem 3.kola věcného hodnocení) by měl být znám 21. 12. 2016. Národní síť MAS zveřejnila informace o průběhu hodnocení ostatních SCLLD (48. týden), které naleznete zde.

23.11.2016 - Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru

Dne 23. 11. 2016 se MAS Vyškovsko zúčastnila konference s názvem Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru, která se konala v příjemném prostředí Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem. Konference byla zaměřena na seznámí a shrnutí dosavadních postupů a informací ke strategickému plánování. Více o tomto setkání včetně prezentací naleznete zde.

27.02.2014 - Divadelní představení OSKAR

Zveme Vás na další z divadelních představení v našem regionu, které se koná v sobotu 8.3.2014 v Brankovicích. Divadelní představení Oskar Vám přijede zahrát divadelní soubor ODO Opatov z Podhorácka. Přijďte s námi strávit krásný sobotní podvečer.